INGEZONDEN | Stadsstrand

Al twee jaar lang verrichte een projectgroep voorwerk voor de ontwikkeling van het stadsstrand. Zij waren dan ook verheugd dat de gemeente eind juni liet weten dat er deze zomer een pilot gedraaid mocht worden. Omdat de zomervakantie voor de deur stond, moesten er snel zaken geregeld worden. Zonder zand immers geen strand. Ook een ballenlijn, hekken en ander materiaal was nodig om een stadsstrand te realiseren. Er kon niet gerekend worden op ondersteuning van de gemeente, maar kenmerkend voor Bolsward boden veel bedrijven en burgers hun hulp aan.

De projectgroep was in de veronderstelling hiermee alles geregeld te hebben. Dit bleek echter niet het geval toen zij bericht kregen van Wetterskip. De toestemming van de gemeente was echter niet voldoende. Wetterskip gaat namelijk over de waterkering en de provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de waterwegen. Na enkele gesprekken gaven ook deze instanties toestemming voor de pilot van het stadsstrand.

Er waren wel restricties. Er mocht maar 10 kuub zand worden gestort, de graszoden mochten niet worden weggehaald, het riet mocht niet weggegraven worden en het strand moest op minimaal tien meter van de vaarroute liggen. Ondanks de beperkingen gingen vele vrijwilligers op 13 juli aan de slag. In korte tijd lag er een heus strand in Bolsward. Diezelfde dag vernam de projectgroep echter ook dat, in tegenstelling tot wat de instanties gemeld hadden, de buis onder de A7 niet doorliep. De kwaliteit van het zwemwater was hierdoor waarschijnlijk minder goed dan hen verteld was.

Gedurende de (Nederlandse) zomer, namen regenbuien veel zand mee. Ook bleken er meer kijkers dan gebruikers te zijn. Omdat er geen steiger was om vanaf te springen, bleef het kruiswater meer in trek bij zwemmers. Ondanks eventuele gevaarlijke situaties en overlast. Met het aflopen van de zomer eindigt ook de pilot. Het stadsstrand zal binnenkort weer worden opgeruimd.

De projectgroep gaat daarna in gesprek met de gemeente. Zij willen het plan graag ‘terug’ geven aan de gemeente. Lijk het jou leuk om mee te praten over het stadsstrand en/of heb je goede ideeën over het strand voor de gemeente? Dan kun je een mail sturen naar strand@tsjilleninbolsward.nl.