Nog één gegadigde voor zwembad Vitaloo Bolsward

Er is nog één partij die zwembad Vitaloo in Bolsward wil exploiteren: de huidige eigenaar.

De toekomst van het bad is al jaren onzeker. De kosten drukken te zwaar en Súdwest-Fryslân moet bezuinigen.

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met twee partijen. Een particuliere ondernemer heeft zich teruggetrokken uit die onderhandelingen. Alleen Optisport Bolsward BV, de huidige exploitant, ziet nog kansen voor Vitaloo. De gemeente wil dat Optisport ook onderzoek doet naar de aankoop van het complex.