COLUMN | Marijke Pieterspad

Bolsward zit qua woningbouw al vele jaren op slot, maar aan die situatie lijkt een einde te komen. Aan de oostkant van de stad, achter het voormalige kantoor van de woningstichting, heeft de gemeente eindelijk ruimte gevonden voor de bouw van 150 nieuwe woningen. De grond is al gekocht, maar de gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren.

Tegelijkertijd is bekend geworden dat de gemeente afstevent op een tekort van bijna 9 miljoen euro. Dat betekent dus dat er aangekondigde projecten moeten sneuvelen. Ook dat moet de gemeenteraad bepalen.

Nou ja, laten we er maar vanuit gaan dat nieuwbouw in Bolsward zo urgent is dat het niet onmiddellijk zal worden wegbezuinigd. Dus ben ik alvast zo vrij om mijn fantasie de vrije loop te laten als het gaat over de straatnamen in die nieuwe woonwijk.

Zou het niet een mooi eerbetoon zijn aan het laatste college en de gemeenteraad van het zelfstandige Bolsward als hun namen met een straat bekroond zouden worden. Gebruikelijk is dat bestuurders vaak pas vele jaren na hun dood met een straat, steeg of plein geëerd worden, maar dat patroon kunnen we doorbreken met het Burgemeester Vroegindeweijplein, de Jelle Brouwersteeg, de Johan Huismanstraat en de Anton van der Weideweg. Centraal door de wijk meandert dan de brede Sander de Rouwe-allee die alle straten met elkaar verbindt.

We noemen de wijk dan De Bolswarderwijk, analoog aan de Bolswardervaart en dan kunnen we rondom de wijk kuieren over Marijke Pieterspad. Bolsward is klaar voor de nieuwe wijk.

Max van den Broek.