Pierre Cuypers was architect en leermeester

SNEEK De RK kerken in Sneek, Heeg en Blauwhuis zijn zaterdag 14 september tijdens Open Monumentendag van 10.00-17.00 uur open voor bezichtiging. Alle drie kerken zijn gebouwd naar ontwerp van de befaamde architect Pierre Cuypers.

Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921) was ook rijksbouwmeester, zijn naam wordt vaak in één adem genoemd met het Rijksmuseumgebouw en Centraal Station in Amsterdam.

In de Sint Martinuskerk (1872) aan de Singel te Sneek is om 12.00 en 13.30 uur een lezing door voormalig pastoor Leo van Ulden. Daarna is er informatie over de klokkenstoel. In de Sint Josephkerk (1876) te Heeg is goed zichbaar dat leerlingen van Cuypers aan het ontwerp hebben meegewerkt. In de Sint Vituskerk (1868) van Blauwhuis wordt een documentaire vertoond over de geschiedenis van de parochie en de totstandkoming van de kerk. In alledrie kerken zijn rondleidingen en informatietafels over Cuypers.

Er is een fotorijk informatieboekje met route langs de kerken en kerkhoven. Prof. dr. Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur, beschrijft hierin de rijke architectuur. Het boekje is 14 september gratis verkrijgbaar op de locaties en bij boekhandel van der Velde te Sneek.

Ook de RK begraafplaats in Sneek, aan de Leeuwarderweg en die van Blauwhuis, naast de kerk, kunnen bezocht worden. Hier staan informatiepanelen bij bijzondere grafmonumenten.

Pierre Cuypers was ook leermeester voor jong talent en voorvechter van de opleiding van ambachtslieden. In ‘De Tijd’ van 22 september 1903 wordt Cuypers geciteerd: ‘De opheffing van het gildenwezen is de oorzaak van de achteruitgang van den ambachtstand. Eene doeltreffende opleiding van onze ambachtslieden is slechts te verkrijgen door eene algemeene regeling van het leerlingwezen”.

Vrijdag 13 september ‘s middags om 17.00 uur verzorgt Pierre Cuypers jr, bij boekwinkel vd Velde te Sneek, een lezing over het werk van zijn voorvader P.J.H. Cuypers.

Zaterdag 14 september worden alle bezoekers bij of in de kerk ontvangen met gratis koffie, thee of ranja met wat lekkers.