Zeilexcursie: met historisch schip over het IJsselmeer

KORNWERDERZAND - It Fryske Gea organiseert op zaterdag 14 september van 10.00 tot 12.00 uur een zeilexcursie over het IJsselmeer.

Het IJsselmeer is een bijzonder natuurgebied. Vroeger, in de tijd van de Zuiderzee, was het water hier zout en bloeiden de omliggende vissersdorpjes door de rijke visvangst. Tijdens de vaartocht vertelt de deskundige natuurgids over het ontstaan van het IJsselmeer en de problemen die ontstonden door de aanleg van de Afsluitdijk. De harde scheiding bleek een barrière voor trekvissen. Hierdoor konden de vissen niet meer tussen het zoete binnendijkse en het zoute buitendijkse Waddenzeewater trekken. Terwijl trekvissen juist zoet én zout water nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten.

Samen met de ervaren bemanning neemt een gids bezoekers mee op een mooie vaartocht over het IJsselmeer. Onderweg krijgen zij van alles te horen over de natuur van het IJsselmeer, de Vismigratierivier en Werelderfgoed Waddenzee. Deze excursie wordt aangeboden met de Blazer TX33, een oud historisch zeilschip uit 1918.

Aanmelden kan via itfryskegea.nl.