Elf parturen kaatsen op de straten van Bolsward

BOLSWARD Vorig jaar geherintroduceerd, afgelopen week voortgezet: het straatkaatsen in Bolsward. Op de Bargefenne werd vanaf woensdag drie avonden gestreden om kransen en vleespakketten. Elf parturen gingen de strijd met elkaar aan. Yoram en Noa Elzinga en Pieter Scharringa trokken aan het langste eind.

Zij hadden in de eerste omloop niet al te veel te duchten van Tjitte Verbeek, Bianca van der Veen en Johan Bruinsma: 5-3 6-2. Een partij later werd het spannender, met Tsjeard Weersma, Teun Miltenburg en Sander Bruinsma als tegenstanders. Die drie namen brutaalweg de leiding en liepen zelfs uit naar een 5-1 voorsprong. Op dat moment stond Pieter Scharringa op: hij sloeg zes ballen achter elkaar boven, waarmee de inhaalslag was ingezet. Op 5-5 6-6 werd de partij beslist in het voordeel van de latere winnaars.

In de halve finale wachtte het partuur van Hidzer Bogaard, Jan de Boer en Gijsbert Knol. Zij gaven dapper tegenstand, maar moesten na een 5-2 6-2 nederlaag genoegen nemen met een derde plaats.

Ondertussen was het partuur van Lisanne Leijenaar, Dietmer Kuperus en Julian Faber na twee winstpartijen en een ‘staand nummer’ in de finale gekomen. Ook zij probeerden van alles, maar ook dit trio moest het afleggen. Door degelijk op- en uitslagwerk en goed tussenspel kregen Yoram, Noa en Pieter na een stand van 5-2 6-6 de kransen omgehangen.

In de finale van de verliezersronde moesten Wietske Poelsma, Johan van der Zee en Thomas van Zuiden het opnemen tegen Stephan Rekker, Anne-Rixt en Jelle Cnossen. Het werd een spannende, gelijkopgaande partij, maar op 5-5 6-2 besliste laatstgenoemde partuur de wedstrijd.