Eerste paal nieuwe hal Hanzeruiters de grond in

BOLSWARD De aanloop duurde ruim twee jaar, maar dinsdagochtend ging dan eindelijk de eerste paal van de nieuwe rijhal van De Hanzeruiters de grond in. Het nieuwe onderkomen van de Bolswarder paardensportvereniging kan, als alles goed gaat, in het voorjaar van 2020 in gebruik worden genomen.

Dan start ook Suzanne Witteveen met haar lessen voor mensen met een beperking. Juist die maatschappelijke functie overtuigde de gemeente Súdwest-Fryslân in april vorig jaar om het bestemmingsplan te wijzigen en haar fiat te geven. ,,Het gaat om de kinderen”, benadrukt vicevoorzitter Sjoerd Andela dan ook meerdere malen. ,,De gemeente zag het doel ook in.”

Door het toenemende aantal leden -in bijna tien jaar tijd gestegen van ongeveer 60 naar ruim 330- was er weinig tot geen ruimte voor een lesaanbod voor mensen met een beperking. Bovendien moet met een aantal veiligheidseisen rekening worden gehouden en kent de nieuwe hal de nodige aanpassingen. ,,Een opstapperron”, noemt instructrice Witteveen als voorbeeld. ,,En in de toekomst misschien een lift.”

Al sinds ze haar plannen bekend maakte -Suzanne geeft de lessen in samenwerking met de vereniging- meldden de eerste vrijwilligers zich. Zelf haalde ze in de tussentijd de benodigde papieren. Ze verwacht in het voorjaar ‘los’ te kunnen, in de tussentijd broedt ze op een passend aanbod. ,,Ik wil alles op maat leveren”, vertelt ze. Naar verschillende zorginstellingen zijn al lijntjes uitgezet.

Het gebouw wordt in november casco opgeleverd, daarna begint de afbouw. Ook hier kan de vereniging op veel vrijwillige hulp rekenen. Zodoende blijft het kostenplaatje laag en hoeft de gemeente niks bij te passen. Ook vanuit de gemeenschap komt veel steun, zo blijkt. ,,We moeten met name de vier Bolswarder stichtingen bedanken. Zonder hen was het niet gelukt”, weet Andela. Ook via andere wegen werd financiële hulp geboden. Zo werd van met een deel van de opbrengst van de goededoelenwandeltocht Boalsert op ‘e Strún de benodigde aangepaste zadels aangeschaft.

Met de bouw van de nieuwe hal, die 20 bij 40 meter wordt, gaat een lang gekoesterde wens van beiden in vervulling. ,,We hebben straks letterlijk en figuurlijk de ruimte. We willen de paardensport breed maken, voor iedereen toegankelijk. Het is heel belangrijk voor deze doelgroep, want paardrijden heeft een positieve uitwerking”, besluit Andela.

Yme Gietema.