Organisatie keetpartij Burgwerd geeft kaatsballen weg

BURGWERD Een kaatspartij die verder reikt dan kransen en vleespakketten: de organisatie van de Keetpartij in Burgwerd investeerde dit jaar een deel van de omzet in ballen voor kaatsverenigingen.

,,We hebben een Facebookactie opgezet, dat leverde veel reacties op”, legt Thys Strikwerda van de organisatie uit. Belangstellende verenigingen konden een reden indienden waarom zij recht zouden hebben op een vijftal nieuwe kaatsballen. ,,We hebben met name verenigingen gekozen die het echt voor hun jeugd kunnen gebruiken.” In eerste instantie zouden drie keer vijf ballen worden weggegeven, maar op het laatst werd ook een vierde club verblijd met de gift. Zondag kwamen afgevaardigden persoonlijk vanuit Marrum, Koudum, Wiuwert-Britswert en Blije naar Burgwerd om de negende editie van de partij bij te wonen en de nieuwe kaatsballen in ontvangst te nemen. Vorig jaar werd nog een bedrag gedoneerd, dit jaar werd gekozen voor iets ‘fysieks’. ,,Mooi om zo iets terug te doen”, meent Strikwerda. ,,We doen het allemaal voor de kaatssport.”

Ook sportief kende de partij, georganiseerd door de keten van Burgwerd en Hartwerd, een hoogtepunt. Met 68 parturen werd een nieuw record aan deelnemers gevestigd. ,,Het was uit de kunst”, reageert Strikwerda enthousiast. ,,Er waren veel mensen, ondanks dat het hoofdklassekaatsen in Kimswerd was. Het was beregezellig.” Uiteraard werd er ook gestreden om de kransen. In de A-klasse gingen die naar Egbert Heins, Bart Reijenga en Sybren Poelsma. In de B-categorie bleken Selma van der Molen, Wiebe de Boer en Wybren van der Woud het sterkst.