IFKS: Atje voor de sfeer slotzang Sleattemer Mar

SLOTEN – Met platte handen op de droge dekplanken slaand, liep De Reuzen van Andries Brouwer uit Akkrum dinsdag al roffelend als eerste binnen op de Sleattemer Mar in de klasse A-klein. “Een Atje voor de sfeer”, galmde het tot ver over de finish van feestvreugde. De hoofdklasse werd na een enkele route afgelast. Een sterke windschifting maakte het uitleggen van een goede baan nagenoeg onmogelijk.

Met Pieter Meeter, schipper van het SKS-skûtsje Akkrum als adviseur op de achterplecht, beleefde Andries Brouwer een topdag. Zijn klinkende overwinning werd ferm binnengehaald voor de ogen van Age Bandstra van Avontuur uit Heeg. Derde bij de meest originele skûtsjes werd Martijn Kleintjes van Tiid sil ’t leare uit Amsterdam.

Drie op een rij

In de B-klasse zegevierde Pieter-Jilles Tjoelker van Sterke Jerke uit Earnewâld voor de derde maal op rij. Hij liet het gevecht vlak voor de finish vrij zeilend over aan anderen. Sijmen Kalsbeek van Raerder Roek uit Raerd kwam na een durfduel als tweede over de meet en Sietse Broersma van Ora et Labora uit Heeg als derde.

Debutanten voorin

Een groeiende bandbreedte van de weersomstandigheden speelde de C-klasse al parten, doordat de wind soms even wegviel. In die sfeer zeilde debutant Harmen Brouwer van  Drie Gebroeders uit Gorredijk zich voor de eerste keer in de hoofdrol. In het voorlopig algemeen klassement staat hij nu met 5,9 punten net achter Henk Regts van Grutte Pier uit Nij Beets die met twee dagzeges en een tweede plaats op de Sleattemer Mar slechts 3,8 punten achter zijn naam heeft. Tim Roosgeurius van Wâldwiif uit Kootstertille behaalde hier zijn eerste podiumplaats als derde. Hij moest het dus opnieuw afleggen tegen twee debuterende schippers. Debutant Steven Zijsling van Striidber uit IJlst liep als zesde binnen. Hij staat nu verdienstelijk op de derde plaats van het voorlopig algemeen klassement dankzij twaalf punten. Saillant in de C-klasse blijft daarmee de druk van nieuwbakken schippers.

Oerkracht Aelos

Tumulteuze toestanden ontstonden er in de hoofdklasse na een start onder toen nog redelijk ideale omstandigheden. Al bij de eerste bovenwindse boei was er bij een plots schiftende wind sprake van vervaarlijke situaties. Zo wist Sikke Heerschop van Wylde Wytse een aanvaring op het helmhout van  Lonneke van Jilles Bandstra uit Stavoren niet te voorkomen. Beide schepen liepen schade op. Terwijl onder meer It Doarp Eastermar een extra rondje moest maken, liep ditmaal Tony Brundel vrij zeilend uit met zijn Lytse Lies. De strijd met tal van protesten in al het eerste rak vergde een uiterste concentratie van de schippers vanwege het verleggen van de boeien. Geen enkele wind bleek uiteindelijk constant voor een echt goede baan. Het rondtollen van de wind luidde uiteindelijk een onverwacht einde in van de strijd. De wedstrijdleiding kon bovendien met windstoten tot veertig knopen niet anders besluiten dan afgelasting na een langdurige pauze. Bij de schuimkragen van Aelos verbleekte Atje. Het studentikoze lied werd daarmee wel de slotzang van de bijna vier wedstrijden op de Sleattemer Mar.