IFKS Wylde Wytse wint fruit verzuurd voor Zwaga

HEEG – Een maximale concurrentie maandag op de Hegemer Mar bij de tweede IFKS-zeilpartij: voor het eerst dit seizoen namen alle 64 skûtsjes deel aan de strijd in vier klassen. De lust tot zeilen kreeg vleugels in vooral de A-klasse. Vol zette Ulbe Zwaga van Waaksdom uit Joure de aanval in op Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker. 'Sile', zo wuifde Froukje een protest van Ulbe weg.

Froukje finishte als tweede achter de langdurig vrij zeilende Sikke Heerschop van Wylde Wytse uit Rotterdam. Aanval is soms de beste verdediging, maar de appels waren zuur voor Zwaga. Hij werd vanwege een voorrangsfout ten nadele van Jonge Jasper op enkele scheepslengtes afstand van de bovenste boei genadeloos bestraft door umpire Jos Spijkerman.

Het verplichte extra zeilrondje bracht hem op achterstand, maar hij zette opnieuw ferm aanvallend in. Over een tweede voorrangssituatie – ,,Froukje hie foar ús draaie moatten”, haalde hij bakzeil voor het protestcomité. Sikke Heerschop leidde evenwel de wedstrijd vanaf de start in de gatebaan.

Opvallenderwijs koos Froukje Osinga dezelfde slag als hij bij de spreader. Wytse Heerschop die met Woeste Anne in dezelfde klasse als zijn vader zeilt, wist niet in de voorhoede door te dringen. Hij finishte als negende, achter Ulbe Zwaga die na zondag met een bemanningslid minder deelneemt vanwege een hoofdwond door een klap van de giek.

Door protestverlies kukelde Zwage evenwel alsnog naar de onderste tree van het dagklassement: 17 punten na een dag eerder de strijd door een gewonde aan boord te hebben gestaakt. Klaas Kuperus eindigde met Zes Gebroeders uit Makkum als derde. Een knappe prestatie leverde Tony Brundel die met zijn Lytse Lies uit Gaastmeer vanuit de middenmoot pas in het afsluitend rak doordieselde. Vlak voor de meet won hij twee posities door nipt als vierde binnen te lopen.

B-klasse

Pieter-Jilles Tjoelker van Sterke Jerke uit Earnewâld prolongeerde zijn succes door de zege in de B-klasse opnieuw voor zich op te eisen. Tweede werd Sijmen Kalsbeek van Raerder Roek uit Raerd en derde Sietse Broersma van Ora et Labora uit Heeg.

Lytse Griene

Ook voor Jitske Visser van Lytse Griene waren de druiven dubbel zuur. De rode lantaarndrager maandag in de C-klasse werd zondag alsnog gediskwalificeerd na controle door de Technische Commissie. Deze ontdekte dat een ketting of staaldraad voor het borgen van de giek, een scheepshoorn en een brandblusser ontbraken. Ze voldeed hiermee niet aan de Omschrijving Scheepsuitrusting. Het in gevaar brengen van de veiligheid van haarzelf als schipper en van de bemanningsleden speelt hierbij een niet onbelangrijke rol.

Henk Regts won opnieuw in deze klasse met Grutte Pier uit Nijbeets. Harmen Brouwer zeilde zich met Drie Gebroeders uit Gorredijk naar een tweede plaats. Een dag eerder eindigde hij op de derde tree. Op deze tree belandde ditmaal Paul Wassink van Lege Wâlden uit Terherne.

Strafpunten

Het maximum aantal concurrenten in de klasse A-klein verlevendigde ditmaal de strijd. Een dag eerder durfden slechts tien van de achttien de degens op het water te kruisen. Age Bandstra met Avontuur uit Heeg liep als eerste binnen voor Andries Brouwer van De Reuzen uit Akkrum en Harm van der Weiden van Eemlander uit Eemnes. Controle achteraf bij het skûtsje Doeke van Martena leverde tien strafpunten op voor Hans Brakkee uit Drachten wegens het ontbreken van een roerborging. Hoewel hij hieruit geen wedstrijdwinst heeft kunnen behalen, geeft ook hier veiligheid de doorslag voor de straf.

Protesten toegelicht

Hoger beroep, zoals via de Zeilraad bij de SKS, is er bij de IFKS niet mogelijk. De IFKS voldoet aan de voorwaarde dat de voorzitter en een lid van het protestcomité nationaal erkend of ‘international judge’ dient te zijn. Het comité wordt dit seizoen gevormd door een kwartet: Geert Geelkerken, Peter Nannenberg, Jan Hettinga en Geert Engberts. Nieuw bij hun werkwijze is dat alle afgehandelde protestzaken, soms vanuit de Technische Commissie, vanaf nu op de site van de IFKS puntsgewijs worden toegelicht met een overzicht van de vaststaande feiten, getuigen en argumenten. Hun scherp oog voor veiligheid valt extra op in een seizoen waarin de windkracht zeldzaam hoog is (geweest) en bijna alle weersomstandigheden zich in een korte tijd hebben aangediend.