IFKS: It Doarp Eastermar rekent direct af na fout en behaalt winst

​ELAHUIZEN – Ervaring is de beste leermeester. Die levensformule kwam zondag helder uit de lakverf voor It Doarp Eastermar bij de openingswedstrijd van de IFKS op ditmaal De Fluezen. Schipper Geale, die samen met zijn broer Douwe dit seizoen een kwart eeuw zeilervaring heeft, scheerde als eerste over de finish na een voorrangsfout van It Swarte Wief te hebben afgestraft.

Liever een korte klap dan een lang misverstand. Jaap Hofstee van De Tynje opende de wedstrijd, met een aantrekkelijke gatebaan, als de hoofdrolspeler die de korte klap kan beamen. Een stuurboord-bakboord-situatie werd hem in het opgaand rak fataal. Gedwongen door een protestdoek moest hij een extra rondje maken, zodat hij snel verworven veldwinst verloor. Van een aansluiting op de voorhoede kon vanaf dat moment geen sprake meer zijn. Jeroen de Vos van Eelkje II uit Heeg won de tweede dagprijs en Sikke Heerschop van Wylde Wytse uit Rotterdam de derde. Saillaint was dat de ruim ervaren Tony Brundel met Lytse Lies uit Gaastmeer geen partij wist te geven na de bovenwindse boei te hebben aangetikt. Hij kwam te gedurfd op de boei af, moest tal van schepen voorlangs laten gaan en werd door de lang fluitende Empire gecorrigeerd. De ouverture kreeg een dubbel accent door het uitvallen van Waaksdom van Ulbe Zwaga uit Joure. Een bemanningslid van hem moest zich onder doktersbehandeling stellen na door de giek te zijn geraakt. Bij Ut ‘e Striid van Gerrit Huisman uit Franeker viel fokkenist August de Haan overboord. Hij werd ijlings vanuit een persboot teruggebracht naar het skûtsje en zeilde met een nat pak de wedstrijd uit.

Turbo

In de B-klasse zegevierde Pieter Jilles Tjoelker met Sterke Yerke uit Earnewâld als nieuweling na zijn promotie vanuit de C’s. Sietse Broersma van Ora et Labora uit Heeg kwalificeerde zich als tweede en  Bas Krom van Verwisseling uit Yndyk als derde. Van de vijftien deelnemers kwam alleen Erik Jonker van Jonge Rein uit Wytgaard niet over de meet. Opvallend bij de B en eerder ook bij de C-klasse was de snelle schifting van de vloot: drie turbo-kandidaten en de rest op grote afstand.

Debutantenstrijd

Risico’s in de C-klasse werden al geminimaliseerd door het afhaken (DNS) van vijf van de vijftien deelnemers. Bij een sterk uitgedunde concurrentie finishte Henk Regts met Grutte Pier uit Nijbeets als eerste. Na jaren van afwezigheid is hij weer van de partij en moet hij dus vanuit de laagste klasse proberen te klimmen. De leermeester van Gebroeders Tadema van It Doarp Eastermar zal zeker twee seizoenen nodig hebben om de strijd tegen zijn oud-leerlingen aan te binden. Debutant Steven Zijsling, een neef van de eerdere schipper Siebo, behaalde met Striidber uit IJlst een gezonde tweede plaats. De ‘Zijsling-vlag’ kwam dan ook direct uit het ruim van zijn volgschip om van dezelfde voordelige wind te genieten. Hij moest in de laatste vijftig meter voor de finish stevig partij geven aan Harmen Brouwer van Drie Gebroeders uit Gorredijk. Brouwer, met elf verse SKS-wedstrijden als fokkenist in het geheugen, maakte zondag zijn debuut.

Dunne concurrentie

Bij de klasse A-klein was de spoeling dun door het aan de wal blijven van acht van de achttien deelnemers. Andries Brouwer van De Reuzen uit Akkrum pakte op de dag van zijn debuut hier de eerste dagprijs. Henk Frankena van It Abbegeaster skûtsje uit Abbegea bleek op een na de beste en Sander Meeter van Vriendschap uit Akkrum als debuterend schipper de op twee na de snelste.

Royaal

Dankzij de royale gastvrijheid van de familie Bleckman van Vakantiepark De Kuilart te Koudum kon de routebespreking ’s ochtends klokslag acht uur in It Skippershûs plaatsvinden. Door het verplaatsen van de wedstrijd van het golvenrijke IJsselmeer naar het rustiger binnenmeer konden alle wedstrijden doorgang vinden. Ook voor de plaats van samenkomst, anders De Kaap te Stavoren, moest er inderhaast een alternatief worden geboden. De spanning over het verloop was ’s ochtends al zo groot dat de routebespreking amper drie minuten in beslag nam. “Zijn er nog vragen? Geen vragen! Succes dan”, luidde de kortste boodschap van Umpire Jos Spijkerman. Ook dat is levenservaring!