SKS Heerenveen straft fout af: titelkandidaten in verlegenheid

STAVOREN – “Dan haw ik noch in bultsje meidielings”. Met een schot voor de boeg gaf wedstrijdleider Piet Blaauw zaterdag bij de routebespreking voor de SKS-wedstrijd op het IJsselmeer alvast aan dat het spitsen van de oren belangrijk is. Naast uitleg over de gatebaan volgden excuses over de situatie op de wal.

“Dêr kinne wy niks oan dwaan. It is optheden in soadsje. Der komt in nije damwand en wy wolle der graach in pear hûndert meter bysmokkelje. Sorry”.. Zijn sorry gold deels ook de gatebaan die volgens schipper Johannes Meeter van Huizum iets te kort was voor een attractieve zeilpartij. “Mei twa slaggen oer bakboard bist boppe”, aldus Meeter over het rak naar de bovenste boei. Blaauw had, zoals bijna altijd, zijn oplossing bij de hand. “Dan kinne wy dy wat breder meitsje troch in tonne te ferlizzen. It mei eins net, mar jimme hawwe der gjin neidiel fan”. Terwijl de veertien schippers over het voorstel nadachten, kwam alvast de vervolgvraag: hoe merken we tijdens de strijd dat er een boei wordt verlegd?

Fluitje

Blaauw hield de snelheid erin met een korte uitleg over een optisch en akoestisch signaal voor de schippers over een eventuele verandering van de route. “Der is in flagge en ik haw in fluitsje, mar”, zo voegde hij er broodnuchter aan toe, “dy sit noch yn it plestik”. Over de vooruitzichten voor een leuk evenement was hij optimistisch: “Alle waarberjochten hawwe de neus deselde kant op”. Daarna verwelkomde hij als eerste Jappy Visser van De Sneker Pan als debuterend schipper. “Jappy hat hjir syn debút”. Visser nam vorig jaar deel aan de SKS-wedstrijdenreeks, maar op Stavoren liet hij toentertijd verstek gaan vanwege te hoge golven en te veel risico op schade. Vandaar zaterdag zijn debuut op het IJsselmeer.

Klimtraditie

Blaauw tipte de schippers ’s ochtends ook alvast over het verwachte tumult na de finish: bij binnenkomst van de skûtsjes komt er altijd veel publiek op de sluis af. “Net oer de hekken klimme”, gold als credo voor bemanning en publiek bij het aanmeren van de winnende skûtsjes. “Dat hat altyd sa west. As bern klommen wy al oer de hekken. Sa hâlde”, zo adviseerde Gerhard Pietersma van Earnewâld. “Dat is tradysje”, vulde Jaap Zwaga van Langweer hem bij. Het bleef bij de tip.

Beste prestatie

Met een ‘bultsje meidielings’ in hun achterhoofd startten de schippers voor de ogen van een talrijk publiek op het strand. Bij een windkracht vier nam Klaas Westerdijk met d’Halve Maen de leiding met ongeveer een uur lang Pieter Meeter van Akkrum op de hielen. Vlak voor de laatste route glunderden de Akkrumers al van plezier over hun eerste gewonnen strijd. Ook schipper en bemanning van d’Halve Maen uit Drachten noteerden als tweede binnenkomer hun beste prestatie tot nu toe. Auke de Groot van Stavoren behaalde op eigen water een vijfde plaats achter Heerenveen en Joure. Deze klassering dankt hij aan de diskwalificatie van de voorhoedevechters Grou en Lemmer.

De titelkandidaten Douwe Azn. Visser van Grou en Albert Jzn. Visser van Lemmer incasseerden beide door een protest van Heerenveen veertien punten. Sytze Brouwer van Heerenveen nam geen genoegen met het voeren van een groene vlag door beide als sorry-teken. “It giet hjir om in echt dikke fout”, aldus Brouwer over zijn reden voor het finishen met de rode protestvlag. De jury gaf hem gelijk over een bakboord-stuurboordsituatie bij al de start. Dankzij dit gewonnen protest neemt Heerenveen achter Grou en Lemmer nu de derde plaats in het voorlopig algemeen klassement in. Aan het ‘bultsje meidielings’ werd naderhand dus een hoop toegevoegd.