Workum wint Ald-Meierspartij

HITZUM – Workum heeft zaterdag in Hitzum de twintigste Ald-Meierspartij gewonnen. In de finale versloegen Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama à Nijeholt Sexbierum-Pietersbierum met 5-2, 6-2. De beide parturen behoorden tot de grote kanshebbers. Bij Workum liep het in de finale als een trein, bij Sexbierum mislukte te veel. Een domper voor Sigrid Post, Judith Zuidema en Fiera de Vries.

De derde prijs was voor Bolsward wat met Lisanne Leijenaar, Rixt Blanke en Jessie Rekker frank en vrij stond te kaatsen. Er stonden achttien parturen op de lijst, het kaatsweer was ideaal. Workum bereikte de finale door achtereenvolgens Arum, Makkum en Huizum te verslaan, in de halve finale bleef Workum staan.

Sexbierum-Pietersbierum kende in de aanloop naar de finale weinig tegenstand. Reduzum en Stiens werden zonder tegen-eerst verslagen, in de derde omloop bleef het partuur van Sexbierum staan en tegen Bolsward werd slechts één eerst verspeeld: 5-1, 6-6 winst in de halve finale.

 

Druk

De druk in de finale lag duidelijk bij Sexbierum-Pietersbierum. Aanvankelijk leek het een spannende finale te worden, tot 2-2 gingen de parturen gelijk op. Daarna begon het te rommelen bij Sexbierum terwijl het bij Workum erg lekker liep. Of de coaches – aan iedere kant van het veld één – daar invloed op hadden? Kaatskenners langs het veld begrepen de drukke coaches van Sexbierum niet: ,,Laat die meisjes lekker kaatsen, zo komen ze alleen maar meer onder druk te staan.’’ Van druk hadden Gerde Lycklama à Nijeholt en Naomi Wiersma geen last, zij kaatsten geweldig, samen met balkeerder Nynke Kuipers. De kaatssters van Workum stonden op scherp, zowel aan de opslag als in het perk. Er werden weinig fouten gemaakt en Workum was dan ook de terechte kampioen. Vooral Gerde Lycklama à Nijeholt liet zien een groot talent te zijn.

 

Kransen

Bij de Ald-Meierspartij is het gebruikelijk, dat een mystery guest de kransen uit reikt. Deze keer was er niet één mystery guest, maar waren het er vier. De vier houdsters van de Vier Wimpels, Sjoukje Huizenga-Visser, Aukje van Kuiken en Sjanet Wijnia hingen de kransen om de nek van de Workumer winnaressen, Fenna Zeinstra overhandigde de coach de wisselprijs, de ‘Sulveren Pong’. Aansluitend volgde de tocht per koets door Hitzum.