SKS: Driemaal is scheepsrecht

ELAHUIZEN – Drie ondernemingen in Elahuizen hebben de handen ineen geslagen om de veertien skûtsjeploegen bij de SKS op een unieke manier te herinneren aan de zeildag. Naast de wisselbokaal voor ditmaal Albert Jzn. Visser van Lemmer als overtuigend winnaar, zijn derde dagzege, ontving elke ploeg voor deelname zonder meer een dagprijs.

Aan deze attentie heeft het drietal samen een kleine tachtig uur belangeloos gewerkt. “Sa meitsje wy meielkoar it skûtsjesilen mooglik”. Renze Westra (48) van Roestvrijstaalindustrie Westra B.V., Robin en Judica Kluit van Houtboutique en Jochem Zijlstra (31) van Scheepstafel werkten voor de eerste keer op dit terrein samen. Vorig jaar leverde Westra een roestvrijstalen silhouet van elk deelnemend skûtsje aan met daarin het zeilteken als dagprijs. “De útsnijing fan it skûtsje hie ik noch. Foar dit jier kaam it idee fan in swurdsje as deipriis nei boppen, mar hoe pakke jo dat oan?”

Driemaal lak

Overleg in ondernemerskring gaf de aanzet voor een vorm van sponsoring in natura waarbij alleen een bescheiden bijdrage voor materiaalvergoeding zou mogen gelden. Scheepstimmerman Jochem Zijlstra maakte aan de hand van een tekening eerst een proefstuk. “In swurd fan ikenhout. Dat is duorsum materiaal en fan goeie kwaliteit”. Hij verlijmde hiertoe een aantal stroken, gaf er al schurend vorm aan en lakte het driemaal. “Wy ha foaral sjoen nei de originaliteit. It rint taps ta”, vult Westra aan.

Matte ster

In het mini-zwaard is met roest vrijstaal ter hoogte van de zwaardbout een ster van roestvrijstaal aangebracht. Dankzij het glasparelen springt die er uit met een mooie matte finish. Vanuit een artistiek oogpunt is rechts onderaan het zwaard een gepolijste strip aangebracht. “In slytstrip. Dan krijst wat mear lykwicht yn it gehiel”. Dankzij de vorig jaar al gedigitaliseerde zeiltekens kon Houtboutique via een apart computerprogramma deze lenig op het hout aanbrengen.

Friese voet

Voor de voet is gekozen voor eveneens roest vrijstaal in de vorm van een geschuurd pompeblêd. “Dat past alhiel by Fryslân”. Hierin is het logo van de organiserende watersportvereniging De Fluessen aangebracht naast de naam van de SKS als hoofdorganisatie en de datum en plaats van het evenement.

Gelukkigerwijs kon de wedstrijd voor hen, ondanks heftige regenbuien, gewoon doorgang vinden door de keus voor een ‘op en del baan’: up and down. Bij afgelasting zou alleen het pompeblêd als voet vernieuwd dienen te worden vanwege de vermelde datum. “Dan wiene de deiprizen it oare jier útrikt”.

Aan- en doorzet

De gezamenlijke productie is de ondernemers prima bevallen. Incluis de eerste drie in het dagklassement, - Lemmer, Heerenveen en Huizum – bewaart elke schipper met zijn crew nu een herinnering aan Elahuizen. De watersportvereniging heeft hiervoor de aanzet gegeven en de ondernemers zetten daarna stevig door. “It is in feest mei elkoar en foar elkoar en dan telle de oeren net”.