SKS: duivels dilemma derde zeildag

EARNEWALD – Superspannend wordt de derde SKS-zeildag op Earnewâld nu de jury over twee protesten, na urenlang beraad, een advies voorlegt aan het SKS-bestuur. De magistraal mooie overwinning voor Jeroen Pietersma van Drachten – na 49 jaar is zijn schip weer eens eerste op de Langesleat in Earnewâld – is pas definitief als het SKS-bestuur binnen de vereiste twee dagen hierop een klap geeft.

De wedstrijd kende bij de sleepstart vanaf de Langesleat meteen al een macaber begin. Terwijl het motorschip Argus van H.R. Brouwer uit Grou probeerde de veertien skûtsjes keurig achter elkaar naar de Sânemar te brengen, bleven de laatste drie zieltogend aan de wal liggen. “Er is geen touw aan vast te knopen”. Dat kon ditmaal letterlijk worden opgevat, doordat de tros tussen Sneek en Leeuwarden los sloeg. In allerijl werd deze handicap voor Leeuwarden, Joure en Lemmer opgelost. Bij de tweede sleepstart had Huizum als voorste in de linie vrij zeilend op de bovenwindse boei kunnen afkoersen. Bij het hijsen van de zeilen werd er evenwel een mankement aan de klauwval ontdekt. Een lid van de bemanning moest in het meest spannend wedstrijdmoment in de mast klimmen voor herstelwerk.

Windmelken

Jeroen Pietersma, tweede bij de start, zag hierbij zijn kans schoon. Hij rondde als eerste de bovenste boei en bleef op Grou tot twintig meters voor de finishlijn na onbedreigd. De Grousters moesten overigens bij de terugkeer uit de Folkertsleat alles in het werk stellen bij een schiftende wind nog een leuk vlaagje te vangen. Gewapend met fokkeloet en zeillatten probeerden ze wind te melken, terwijl de rook van een inderhaast opgestoken sigaret de windrichting moest duiden. Huizum slaagde er overigens in zich lenig te herstellen en rondde als derde de boei. Dat werd een strijd tussen de Meeters: Johannes Meeter van Huizum vanaf pole-position en Pieter Meeter van Akkrum vanaf een zevende startplaats. Akkrum zou vlak voor de finish alsnog Grou en Huizum achter zich laten, maar ook de tweede plek in de dagklassering is vooralsnog onzeker.

Duvelskeamer

De protesten van de hekkensluiters Langweer en Stavoren werden op de wellicht laatste tropische dag van dit zeilseizoen afgehandeld in ‘de Duvelskeamer’. Op eigen bodem voor de wedstrijdcommissie gold het protest haar. In het huis van ‘de duvel fan Earnewâld’ die ooit bij een uit 1777 daterende woning van Jan en Sjut is getrokken, is door de jury een ei gelegd dat alsnog door het SKS-bestuur moet worden uitgebroed.

Volgen

Bij de routebespreking bleek al dat het een lastig zeilfestijn zou worden, maar wedstrijdleider Wytze Visser was hoopvol gestemd: “Wy farre foarop. Ik ried jimme oan achter ús oan te farren. Dan hawwe jimme de goeie rûte”. De commissie behield zich alle rechten voor door tijdens de wedstrijd vanaf een boot de route aan te geven. “Jimme krije fan ‘e middei alles”, aldus weerman Piet Paulusma over de verwachte windsprongen van zuid naar zuidoost en later op de middag naar zuidwest. “Der komt in ûnstabiele perioade. Letter is de wyn west-noardwest. Wachtsje dêr net op, want dan giet de wyn derút”. Vlak na binnenkomst van de eersten viel de wind weg bij een plots prikkende zon. De laatsten kwamen dan ook echt laat binnen.

Litteken

Bijzonderheid bij de routebespreking was de uitleg van schipper Willem Zwaga van Leeuwarden over een ongeval dat zich zaterdag na de wedstrijd in Grou voordeed bij het aanmeren van zijn skûtsje. Een goede vriend van hem probeerde hierbij vanuit een boot het schip af te houden met als gevolg dat hij met botbreuken in het ziekenhuis belandde. Zijn arm werd door de opsteker vol geraakt. Na twee operaties gaat alles volgens  Zwaga nu gelukkig voorspoedig met hem en zal hij naar verwachting voor honderd procent herstellen. “Hy hâldt der in litteken oan oer én in moai ferhaal”. Zwaga besloot openlijk tekst en uitleg over de situatie te geven, omdat er veelvuldig vragen op hem worden afgevuurd.