FOTO'S | Loting 166ste PC

FRANEKER - De favoriete parturen van aanstaande woensdag op de PC treffen elkaar in de eerste omloop niet. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra starten tegen André van Dellen, Bauke Dijkstra en Jouke Bosje, de winnaars van Arum, Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar komen uit tegen Johan Diertens, Kevin Hiemstra en Lennart Adema. Zeven kaatsers debuteren op de PC.

1.           Jelle Attema                      –             2.            Paul Dijkstra 

               Gabe van Popta                                             Hendrik Jan vd Velde 

               Patrick Scheepstra                                        Stefan vd Meer

                                                          

3.           Gert-Anne vd Bos             –             4.           André van Dellen 

               Taeke Triemstra                                            Bauke Dijkstra 

               Tjisse Steenstra                                             Jouke Bosje

                                                          

5.           Bauke Triemstra               –             6.           Bouke Tuinman 

               Dylan Drent                                                   René de Haan

               Hendrik Kootstra                                            Yannick Hielkema

                                                          

7.           Auke Boomsma                –             8.           Jelte-Pieter Dijkstra 

               Marten Feenstra                                            Allard Hoekstra 

               Laas Pieter van Straten                                Thomas van Zuiden

                                                          

9.           Johannes vd Veen            –             10.         Remmelt Bouma 

               Sip Jaap Bos                                                   Jelte Visser 

               Tsjerk Elsinga                                                Willem Heeringa

                                                          

11.         Johan Diertens                  –             12.         Marten Bergsma 

               Kevin Hiemstra                                              Renze Hiemstra 

               Lennart Adema                                              Hans Wassenaar

                                                          

13.         Haye Jan Nicolay             –             14.         Enno Kingma 

               Pier Piersma                                                  Pieter Jan Plat 

               Evert Pieter Tolsma                                      Sjoerd de Jong

                                                          

15.         Lieuwe vd Werff              –             16.         Menno van Zwieten 

               Sjoerd Smits                                                    Kees van der Schoot 

               Riemer Hoekstra                                           Erwin Zijlstra