Nieuw cultuurfestival in Allingawier

In Allingawier wordt op zondag 18 augustus het cultuurfestival 't musyk ferhaal' georganiseerd. Dit festival is ontsproten uit een eerder gegeven benefietconcert voor Norma Miedema, in 2011.

Diegenen die hier aan meewerkten, wilden graag weer eens samenkomen om muziek te maken. De locatie is, net als toen, museumdorp Aldfaerserf in Allingawier.

De bedoeling is om hiervan een jaarlijks terugkerend festival te maken, waarvan de opbrengst ieder jaar naar een goed doel gaat. De artiesten werken allen belangeloos mee. De opbrengst gaat dit jaar naar het museumdorp. Grondlegger Yde Schakel vertelt tijdens het festival over de historie en het ontstaan van het dorp.

Meerdere artiesten hebben al toegezegd mee te zullen werken. Het repertoire gaat van klassiek naar hedendaags. Ook de Folksband Folsgearster Folk staat geprogrammeerd, evenals Klaske Ferwerda. Zij is werkzaam in haar eigen Dream projectsudios en organiseert haar eigen muzikale programma Leafde foar musyk.