Jubileumeditie Súdwest-Fryslânpartij trekt honderdvijftig deelnemers

BOLSWARD Vijftig parturen, verdeeld over vier klassen, stonden op de zaterdag van het Boalserter Keatswykein op de lijst voor de tiende editie van de Súdwest-Fryslânpartij. Een kaatswedstrijd waarbij sfeer minstens zo belangrijk is als bovenslagen.

Het is inmiddels vaste prik op de zaterdag van de kaatsdriedaagse op ‘t Oordje in Bolsward: de dag nadat de hoofdklassedames hun partij hebben gespeeld en een dag voordat de beste herenparturen in actie komen, staat de Súdwest-Fryslânpartij op het programma. Ooit begonnen als burgerinitiatief rond de gemeentelijke herindeling en sindsdien niet meer van de kaatskalender verdwenen. En dat het met de populariteit wel goed zit, blijkt uit het aantal aanmeldingen. Zo’n honderdvijftig kaatsers uit Bolsward en omstreken besluiten de handschoen op te pakken.

Los van de traditionele kransen, zijn er tijdens de partijen veel ‘tussenprijzen’ te winnen. De eerste zitbal, de volgende bovenslag: op het moment dat de organisatie het omroept, is het opletten geblazen. Achter de bovenlijn staan ook dit jaar weer de welbekende ballenvangers. Om de bal in het net te slaan, blijkt echter een te lastige opgaven.

De ogen worden rond twee uur even massaal van het kaatsveld afgewend als het -eveneens welbekende- trommelbûtsen begint. Uiterst simpel vermaak: zet een wasmachine neer en laat kaatsers vanaf tien meter proberen om de bal hierin te slaan. Een tray’tje bier is in eerste instantie de beloning, later wordt gestreden om de hoofdprijs: een ballonvaart, waar ook één van de winnende parturen in mag. Na loting wordt duidelijk dat dit de winnaars van de A-klasse zijn. Daar winnen de jongelingen Pieter Jan Leijenaar, Gabe Jan van Popta en Albert Feenstra. Het lijkt er op dat de finale tegen Gerrit Jan Duiven, Sybren Poelstra en Sjoerd Teake Kooistra snel beslist wordt maar zij komen toch nog terug tot 5-4. Op 6-2 wordt de partij echter toch beslist in het voordeel van eerstgenoemde partuur. Leijenaar wordt uitgeroepen tot koning.

In de B-klasse gaan de kransen naar Bart Gietema, Willem Jan Postma en Redmer Strikwerda. In de C-categorie winnen Johan Bruinsma, Tsjeard Weersma en Teun Miltenburg, bij de dames zijn Elma Breeuwsma, Marrit Zeinstra en Amarins Popma de sterksten.