Grutto’s vereeuwigd bij vogelkijkhut Wommels

Terwijl vele grutto’s alweer op weg zijn naar het verre zuiden, blijft er een viertal grutto’s bij vogelkijkhut Skrok in de buurt. Het gaat om een kunstwerk van de vier basisscholen uit Itens, Wommels, Baard en Winsum. Alle leerlingen van deze vier scholen hebben een ontwerp van een grutto gemaakt.

De vier meest bijzondere ontwerpen zijn door de Mannen van Staal omgezet naar een kunstwerk dat een plek heeft gekregen bij de vogelkijkhut Skrok van Natuurmonumenten.

Greidhoeke goes Onderwijs

Het kunstwerk is een blijvende herinnering aan het project Greidhoeke goes Onderwijs, waarmee de scholen de Friese Onderwijsprijs wonnen. Hierbij stond de bewustwording van de omgeving door onderzoekend leren centraal, de grutto speelde hierbij een prominente rol.