Buitengebied Súdwest-Fryslân krijgt glasvezel, extra tijd voor kleine kernen om zich aan te melden

Het is zeker: ruim vijftig procent van de bewoners van het buitengebied van Súdwest-Fryslân heeft zich aangemeld voor de glasvezelverbinding van DFMopGlas en Glasvezel buitenaf en dus wordt er een glasvezelverbinding aangelegd.

Binnen de bebouwde kom is er nog niet genoeg animo voor glasvezel; het benodigde percentage van 35 procent is nog niet gehaald. Omdat DFMopGlas en Glasvezel buitenaf heel Súdwest-Fryslân van glasvezel willen voorzien, krijgen inwoners van de zogeheten kleine kernen tot 1 oktober de tijd om zich alsnog aan te melden, zonder de extra aansluitkosten.

De aanbieders gaan de komende dagen in gesprek met de betrokken dorpsbelangen. Samen maken zij een plan van aanpak voor de komende tijd om zo veel mogelijk inwoners van de kleine kernen nog te overtuigen.

Lees ook: Glasvezel buitengebied in Súdwest-Fryslân zo goed als zeker