IMF-subsidie voor 27 projecten in Zuidwest Fryslân

SNEEK Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een investering van ruim € 1,6 miljoen in de leefbaarheid van deze regio.

Een deel van het subsidiegeld gaat naar Workum. In de toren van de Gertrudiskerk in Workum hangen nu twee monumentale klokken: de Treurer en de Trooster. De klokkenstoel is recent gerestaureerd, waardoor deze sterk genoeg is om het gewicht van een derde klok te dragen.

‘Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân’ laat hiervoor een nieuwe klok (de Juicher) gieten. Voor dit project ontvangt de stichting € 20.000,- uit het Iepen Mienskipsfûns. Het project kost € 55.194,-.

Van 16 september tot en met 11 oktober kan weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf