Zondag 14 juli Efkes Buorkje-fietstocht langs boerenbedrijven

Zondag 14 juli aanstaande organiseren de LTO Noord (afdeling Wûnseradiel/ Boalsert/ Littenseradiel), de boerinnengroep Wûnseradiel en AJF de Greidhoeke een boerenfietstocht. De tocht heet Efkes Buorkje en gaat langs acht boerenbedrijven in het gebied Kimswerd,. Pingjum, Witmarsum en Arum.

Deze omgeving leent zich prima voor het houden van vee en akkerbouw, de grond bestaat uit klei en lichte zavel waarop gras en akkerbouwgewassen prima willen groeien. Ook worden er in het gebied reeën, hazen, zilverreigers en andere wilde dieren waargenomen.

De fietstocht gaat langs acht verschillende bedrijven die u kunt bezoeken, de bedrijven zijn te herkennen aan de Friese vlag. Doel is om mensen kennis te laten maken met het boerenleven.Altijd al willen weten wat er op een bedrijf gebeurt, kom langs op de fiets en kijk (buorkje). De start is vanaf 10 uur en routekaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven.