Kustbewoners fel tegen zonnepanelen in IJsselmeer: 'It is noch slimmer as it Wynpark Fryslân by Makkum'

Enorme velden zonnepanelen voor de Friese IJsselmeerkust zullen de toerist verjagen, de natuur aantasten en het drinkwaterbekken nodeloos verkleinen. Die boodschap bracht Alie Talhout uit Hindeloopen gisteren in een petitie aan provinciale staten.

Talhout zegt 140.000 mensen te vertegenwoordigen, doordat recreatieondernemers, vissers, natuurbeschermers en gemeentebesturen een eensgezind front vormen tegen de zonneveldaanspraken op de voormalige binnenzee. Volgens Talhout moet de provincie alles uit de kast halen om 1250 hectare zonnepanelen uit het kustgebied te weren.

,,It is noch slimmer as it Wynpark Fryslân by Makkum", aldus Talhout. De petitie is een reactie op een interprovinciale verkenning van de potentie van het IJsselmeer voor schone stroomopwekking.

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) stelde dat de lokale politiek het laatste woord krijgt over de ruimte voor panelen langs de IJsselmeerkust.