Noa Elzinga blijft winnen

Bolsward - 6 juli waren De KNKB schoolmeisjes kaatsten zaterdag in Bolsward in een A- en B-klasse. De winst ging naar het partuur Noa Elzinga en Marsha Boersma

In de A-klasse stonden vier parturen stonden op de lijst. Na twee partijen waren er twee parturen die twee keer hadden gewonnen: de parturen van Noa Elzinga & Marsha Boersma en Ilse Marije van Beem met Eline van Dijkhuizen. In hun derde partij moesten ze dus tegen elkaar.

Van Beem cs. nam snel een spel voorsprong door gepoedel aan de kant van Elzinga, maar dat partuur herpakte zich op tijd en stoomde door naar de vijf eersten. De tegenstander pakte nog wel een bordje, maar door een 5-3 6-2 zege waren de gouden ballen en de kransen voor Noa Elzinga en Marsha Boersma. Voor de verliezers resteerde een bon van 15 euro als tweede prijs. Met deze overwinning komt Noa Elzinga op een totaal van 36 KNKB-punten. Dat is meer dan de leider bij de heren hoofdklasse.

B-klasse

In de B-klasse stonden 13 parturen op de lijst. De verliezersronde werd een prooi voor Janneke Posthumus (Ried) en Elbrich Kooistra (Loënga). Zij wonnen de finale van de verliezersronde met 5-2 en 6-4.

In de winnaarsronde waren zelfs vier prijzen te verdelen. In de eerste halve finale wonnen Gerbrich Kosten uit Tzum en Suzanna Allema uit Niawier met 5-4 6-6 van Marrit Wielinga (Tzum) en Marije Bokma (Stiens). De andere finalist werd partuur Elske van Straten (Finkum) en Dido Iedema (St.-Anne). Zij wonnen pas op 5-5 6-6 van Selma van der Wal en Jelly Hiemstra (beiden Menaam).

De zware partij was Selma en Jelly in de finale aan te zien. Na een bordje op een wat ongelukkige manier kwijt te zijn geraakt stoomden Gerbrich en Suzanne door naar de winst. Op 5-2 en 6-4 ging de winst naar dit partuur.