Eefkes buorkje tijdens Boerenfietstocht

Witmarsum - Acht bedrijven openen zaterdag 14 juli van tien tot vier uur hun deuren tijdens de eerste Boerenfietstocht Efkes Buorkje.

De fietstocht langs de bedrijven is 25 km en voert de deelnemers door het noord-westen van de gemeente Súdwest Fryslân. Dit gebied leent zich uitstekend voor het houden van vee en akkerbouw, de grond bestaat uit klei en lichte zavel waarop gras en akkerbouwgewassen prima willen groeien. Ook worden er in het gebied reeën, hazen, zilverreigers en andere wilde dieren waargenomen. Het gebied is heel divers.

Onderweg kunnen de deelnemers in Arum, Kimswerd, Pingjum en Witmarsum een kijkje nemen bij zeven van de acht deelnemende bedrijven, die zijn te herkennen aan de Friese vlag. De fietstocht is gratis en wordt georganiseerd door LTO Noord afdeling Wûnseradiel/Boalsert/Littenseradiel, de Boerinnengroep Wûnseradiel en AJF de Greidhoeke.

Op de bedrijven zijn stands van organisaties en leveranciers, er is van alles te proeven en er wordt uitleg gegeven over wat er allemaal op de bedrijven gebeurt. Op elk bedrijf zijn op de dag zelf routeboekjes verkrijgbaar.

De deelnemende bedrijven zijn:

- Melkveebedrijf Van Popta aan It Fliet 2 Witmarsum;

- Melkveebedrijf Huitema aan de Arumerweg 78 Witmarsum;

- De Molenaar op Korenmolen de Onderneming aan de Molenweg 43 Witmarsum;

- Loonbedrijf Westra aan de Baarderbuorren 18 Arum;

- Stal Braaksma aan de Greate Pierwei 44 Kimswerd;

- Akkerbouwbedrijf W.T. Sijtsma aan De Blokken 2 Pingjum;

- Melkveebedrijf Reitsma aan Bootland 7 Pingjum;

Akkerbouw en mestkuikenbedrijf Hoekstra aan de Monnikenweg 9 in Arum doet wel mee, maar een bedrijfsbezoek is hier niet mogelijk in verband met de vogelgriep. Hoekstra staat bij loonbedrijf Westra.