De Paadwizer in Parrega blij met vernieuwd schoolplein

PARREGA Met het doorknippen van een rood lint wordt het zowaar een officiële gebeurtenis. Die eer is aan Brend Knol en Sander Ykema, de twee jongste leerlingen van cbs De Paadwizer in Parrega. Samen met leden van de speciaal opgerichte pleincommissie openen zij het vernieuwde schoolplein van hun school.

Geduldig staan alle leerlingen, leerkrachten en een handvol ouders langs het eveneens vernieuwe hek te wachten, donderdagmiddag rond half 2. Directrice Pia van der Laag neemt het woord. Ze vertelt over de aanloop van het project. De vele brainstormsessies, vergaderingen en bijeenkomsten. En over de zoektocht naar de juiste fondsen, de inbreng van de ouders en de hulp van vrijwilligers. Als ze, tot slot, een bedankbord onthult, mogen de kinderen het plein op voor een ronde langs de nieuwe speeltoestellen. In moordend tempo gaan ze over de glijbaan, langs de schommels, via de nieuwe klimbult door naar het klautertoestel om langs het bijenhotel weer bij het beginpunt uit te komen.

Het is een schoolplein voor rauwers, douwers, bouwers en schouwers, legt Willie Douma uit. Zij zit als betrokken ouder in de pleincommissie, waar ook de directrice en twee leerkrachten deel van uitmaken. ,,We wilden meer dan alleen speeltoestellen. Er zijn verschillende types kinderen.”

En dus is er bijvoorbeeld ook een bijenhotel en is bewust nagedacht over de beplanting rondom het schoolgebouw. ,,Die zijn bij- en vlindervriendelijk.” De nieuwe klimbult dient tevens als ‘tribune’, zodat meer ruimte is voor buitenlessen. ,,Dat was ook een wens”, verklaart directrice Van der Laag. ,,Dat misten we in ons onderwijs. Nu moesten de kinderen op de grond zitten als ze buiten les kregen.”

De eerste aanzet voor het project is al in 2015, als samenwerking wordt gezocht met Dorpsbelang Parrega-Hieslum en de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het doel is namelijk om van het schoolplein een veilige en toegankelijk speelplek te maken, ook als de school gesloten is en ook voor kinderen uit omliggende dorpen.

,,Het is 24/7 toegankelijk. Het is breder dan alleen de school”, legt Douma uit. ,,Dus zochten we betrokkenheid en draagvlak.” Als die gevonden zijn wordt gefaseerd toegewerkt naar een definitief plan. Dan volgt een ander belangrijk obstakel: geld. ,,De subsidiezoektocht”, zo omschrijft Douma dit onderdeel.

Om het financiële plaatje rond te krijgen, schrijft ze verschillende fondsen en bedrijven aan. De toezeggingen vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân en het Kernenfonds van de gemeente zijn belangrijke. Het feit dat De Paadwizer een groeischool is, helpt mee in de succesvolle aanvragen, meent Douma. Het aantal leerlingen op de school in Parrega ligt rond de 85 en lijkt, mede door het sluiten van de nabij gelegen basisschool in Ferwoude in 2016, niet snel te dalen.

Ook komt het dorp zelf in actie. Leerlingen dragen hun steentje bij door middel van een flessenactie en een sponsorloop en de Burendag van NL Doet wordt aangegrepen door de buurt om de handen uit de mouwen te steken op het schoolplein.

En dat leidt tot ,,een prachtig resultaat”, zoals Van der Laag in haar openingswoord meldt. ,,Mijn collega-directeuren zijn jaloers.”

,,Er blijven nog wensen over”, gaat ze verder. ,,Zo willen we graag twee picknicktafels voor de bovenbouw.”

Het feit dat het met het draagvlak wel goed zit, blijkt niet veel later. Nog tijdens de speech van de directrice zegt één van de aanwezigen toe deze te zullen faciliteren. Is ook dat geregeld.

Yme Gietema.