Wandelen tussen zoet en zout

Kornwerderzand - It Fryske Gea houdt zaterdag 13 juli van 10.30 tot 12.00 uur een wandelexcursie op de grens van zoet naar zout. De verkenningstocht start bij het Afsluitdijk Wadden Center.

Het Wadden center is een uniek gebouw op de grens van het zoete IJsselmeer en het zoute water van Werelderfgoed Waddenzee. Buiten vertelt de natuurgids over de historie van het gebied en worden de de schut- en spuisluizen bekeken bij het plaatsje Kornwerderzand.

Verbinding verbroken

De aanleg van de Afsluitdijk had een enorme impact op de natuur en verbrak de natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor kunnen vissen niet meer van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken. Hun instinct en de geur van zoet water drijft de vissen naar Kornwerderzand. Als hier straks de vismigratierivier klaar is, dan kunnen ze door de Afsluitdijk zwemmen. Hoe dit ‘gat’ in de Afsluitdijk werkt wordt verteld tijdens deze wandelexcursie.

Als kers op de taart waaien de deelnemers nog even uit op het dak van het Afsluitdijk Wadden Center, met zicht op het onbewoonde natuureiland de Makkumernoardwaard. Met een beetje geluk spotten ze allerlei watervogels die voor de witte zandstranden zwemmen.

Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van te voren (15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandelexcursie-afsluitdijk of telefonisch op 0511 – 53 96 18.