Schooljeugd op zoek naar Pingjumer Parels

Pingjum - De leerlingen van basisschool It Leech gaan deze week op zoek naar de Parels van Pingjum.

Openbare basisschool It Leech heeft dit jaar in samenwerking met twee medewerkerkers van cultuurnetwerk KEK2/Akte2 een cultuur3daagse opgezet. Het thema voor deze dagen was: De parels van Pingjum. Pingjum is een dorp vol kunst en cultuur: er wonen veel kunstenaars en er worden verschillende activiteiten rondom kunst en cultuur georganiseerd.

De kinderen hebben voor de start dinsdag 2 juli nagedacht over wat zij parels van Pingjum vinden. Vervolgens hebben de kinderen in groepjes informatie verzameld over hun parel. Denk hierbij aan: dagbesteding ‘Te Plak’, Het Schuilkerkje, de Pingjumer Gulden Halsban, Automuseum Cats Old Car Factory en kunstenaar Elske Klik.

De natuur rondom Pingjum wordt ook als een parel van het dorp gezien. Donderdag kwam Derk Stegeman langs om een stuk op zijn cello te spelen en zijn de kinderen van de onderbouw op bezoek geweest bij Pizzeria Pingjum. Het project is afgesloten met een tentoonstelling, waarbij alle kinderen de informatie over hun parel hebben gepresenteerd aan belangstellenden.