Nieuwe leden voor algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

REGIO - In de vergadering van het algemeen bestuur van dinsdagavond 11 juni zijn vijf nieuwe bestuursleden voorgedragen. Het gaat om Atze Holwerda uit Ee (CDA), Frank Jorna uit Easterwierrum(Geborgde zetels ongebouwd), Kees Bakker uit Terkaple (Lagere Lasten Burger), Corrie van Noort uit Leeuwarden (Geborgde zetels bedrijven) en Auke Wouda uit Sneek (Water Natuurlijk).

Vier plekken in het algemeen bestuur zijn vrijgekomen na de benoeming van de vier leden van het dagelijks bestuur op 7 mei jongstleden. Zij geven daarmee hun zetel in het algemeen bestuur op. Eén plek kwam vrij door de benoeming van algemeen bestuurslid Irona Groeneveld tot wethouder in gemeente De Fryske Marren. Lidmaatschap van het algemeen bestuur is niet verenigbaar met de functie van wethouder.