Selfie met een Europarlementariër: politici bezoeken Marne college

BOLSWARD Bezoek van een Europarlementariër, tripjes naar Den Haag en het Provinsjehûs in Leeuwarden en gastsprekers uit de gemeenteraad en de provinciale staten die naar Bolsward kwamen: op het Marne college is de afgelopen periode volop aandacht besteed aan politiek.

Bovenstaande activiteiten vonden plaats in het kader van het project Rechtsstaat en Democratie voor het vak Wereldburgerschap. Vanaf begin mei zijn leerlingen van havo en vwo 4 iedere dinsdagmiddag bezig met politiek. Ze richtten daarbij zelfs hun eigen fictieve partij op.

Op het Marne college werd voorgaande jaren ook wel aandacht aan de politiek besteed, maar deze opzet is nieuw, tot genoegen van docente Rosa Yntema-Salverda: ,,Het is veel uitgebreider. Je kunt daardoor meer de diepte in. We hebben nu echt een projectmiddag. Ook hadden we dit jaar meer gastsprekers en was er een grotere samenwerking met de gemeente en de provincie.”

,,Vanuit de gemeente kwam het verzoek om jongeren meer te betrekken bij de politiek", gaat ze verder. En dus kwamen onder meer wethouders Erik Faber en Mark de Man naar het Marne college voor een gastles. ,,Zij kwamen vertellen wat ze doen in de gemeenteraad." Ook spraken gedeputeerden Sander de Rouwe en Sietske Poepjes de leerlingen toe in een filmpje.

‘Hoog bezoek’ kwam in de vorm van Europarlementariër Jan Huitema. De politicus uit Makkinga deed Bolsward aan in aanloop naar de Europese verkiezingen. ,,Hij heeft verteld wat ze doen in het parlement en waar hij zich als politicus mee bezighoudt", aldus Salverda.

Door de getrapte opzet krijgen de leerlingen een goed beeld van de verschillen tussen vraagstukken op alle niveaus: Europees, landelijk, provinciaal en regionaal. Het feit dat zowel de Europese verkiezingen als de Provinciale Statenverkiezingen in de projectperiode vielen, is gunstig volgens Yntema. Want hoewel de leerlingen zelf nog niet mogen stemmen, komen ze er, bewust of onbewust, toch mee in aanraking.

Om het ‘echt’ te maken, richtten de studenten -zo’n honderdvijftig, verdeeld over zeven klassen- hun eigen partij op, compleet met fractievoorzitters en ministers. ,,Het is belangrijk dat leerlingen weten wat er gebeurt", meent de docente. ,,En dat ze leren onder woorden brengen en beargumenteren waarom ze iets belangrijk vinden en zelf ervaren hoe het er aan toe gaat in de politiek .”

Het project loopt tot 18 juni, daarna wordt er gekeken of er plannen zijn bedacht waar de gemeente ook iets mee kan. Tevens zal er een prijsuitreiking zijn voor de leukste partij.