Pas voor mantelzorgers in Súdwest-Fryslân

SNEEK - Mantelzorgers in Súdwest-Fryslân kunnen vanaf nu gebruik maken van de zogeheten mantelzorgpas. Dankzij deze pas kunnen zij gratis of met korting gebruik maken van een groot aantal diensten.

,,Mantelzorg kan veel voldoening geven, maar kan tegelijkertijd ook zwaar zijn”, zegt Gea Wielinga, wethouder sociaal domein. ,,We vinden het belangrijk dat mantelzorgers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Daarom hebben wij deze mantelzorgpas ontwikkeld, samen met Stichting Sociaal Collectief.”

Voorbeelden van diensten voor mantelzorgen zijn informatie en advies, thuisadministratie, klussendienst, tuinonderhoud, vervoer, vervangende mantelzorg door vrijwilligers, advies en regelhulp door de mantelzorgmakelaar, huishoudelijke hulp en respijtzorg. Maar de pas geeft ook recht op uitstapjes en ontspannende activiteiten.

Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij de gemeentelijke Stipepunten ontvangen een pas. Meer informatie over de dienstverlenende organisaties en activiteiten is te vinden op www.voorelkaardoen.nl.