Shanty’s verbroederen in de Broerekerk

BOLSWARD - De organisatie had er al een beetje rekening mee gehouden. ,,Als het slecht weer is, verplaatsen we het festival naar de Broerekerk”, vertelde Harry Lunter vooraf.

Daar hoefden de vrijwilligers van ‘Skomjend Wiid’ zaterdagmorgen niet lang over na te denken en dus werd de Broerekerk ingericht als festivalhal.

Het programma moest daardoor wel omgegooid worden, want er konden nu geen twee podia opgebouwd worden, maar slechts één podium. Dat betekende dat vier shantykoren, naast Skomjend Wiid ook de Top en Twel Sjongers, Roaring Fifties uit Anna Paulowna, en een combinatiekoor Tusken Wal en Skip en Ruumkramers uit Workum/Stavoren, achter elkaar optraden in de Broerekerk.

Dat leverde geen problemen op. Terwijl buiten de Broerekerk de regen gestaag neerviel en bij tijd en wijle in bakken naar beneden kwam, was het in de kerk droog, was er voldoende te drinken en te eten en zat de stemming er vanaf het begin goed in.

Nadat elk koor tweemaal een optreden had verzorgd, waarbij liederen over weemoed en vreugde, het rauwe leven aan boord, verre landen en oorden, over heimwee en verlangen en natuurlijk over vrouwen, de liefde en drank, door de kerkruïne hadden geklonken, eindigde het festival met een massale samenzang van de vier koren.

Met bijna 100 zangers en zangeressen bestond het klapstuk van de middag uit onvervalste meezingers, waarbij ook het publiek naar hartelust meezong en meeklapte.

,,Wij hebben de koren vooraf de liederen voor samenzang opgegeven, zodat zij deze konden instuderen”, aldus Lunter, die na afloop sprak van een succesvol festival, dat zeker voor herhaling vatbaar is.