PvdA-er Johan Feenstra ijvert voor structurele oplossing tekort Jeugdzorg

SNEEK De financiële tekorten van de Jeugdzorg in de gemeentekas doen in het politieke debat veel stof opwaaien. Voor Súdwest bedraagt dat tekort inmiddels ruim drie miljoen op de jaarlijkse begroting.

De discussie daarover in het Bestjoershûs donderdag ging met name over het al dan niet sturen van een brandbrief over dit vraagstuk van Súdwest aan het kabinet. Het idee van deze brandbrief stond in een ingediende motie van PvdA, GBTL, fracties De Wind en Poiesz-Zijlstra, FNP, CU, D66 en GroenLinks. De motie werd met twintig stemmen voor en veertien tegen aangenomen. CDA, VVD en Schouwstra (CU) waren tegen.

PvdA-fractieleider Johan Feenstra beet het spits af in het debat. Hij stelde met klem dat gemeenten onvoldoende uitkomen met de financiële ondersteuning van de landelijke overheid. Over 2019 bedraagt die 420 miljoen en 300 miljoen in 2020 en 2121. Dat zijn incidentele aanvullingen, volgens Feenstra, terwijl het gaat om tekorten van structurele aard. Daarom ijvert de sociaal-democraat in de motie voor structurele oplossingen, omdat gemeenten anders financieel in de knel komen.

Wethouder Mark de Man gaf aan dat er stevig met de landelijke overheid is gesproken. Het nijpende tekort werd een half jaar geleden niet als probleem gezien en nu wel, aldus De Man. Hij raadde de motie af, omdat Friese gemeenten al een brief hebben gestuurd met een vergelijkbare inhoud. Tegenstemmer Hylke Bandstra (VVD) vond de motie mosterd na de maaltijd.