COLUMN | Zoek het zelf maar uit

Gemeente. Een deel van dat woord vind je terug in het begrip gemeenschap. Dat is ook logisch. Gemeente en gemeenschap horen bij elkaar.

Een gemeente vertegenwoordigt die gemeenschap, een samenleving in een stad of een dorp, en is er ook voor die gemeenschap. Als er problemen zijn of er moeten zaken geregeld worden in het belang van de leefbaarheid van die gemeenschap, dan moet de samenleving een beroep kunnen doen op de gemeente om samen te zoeken naar een oplossing. Een oplossing die het liefst uit die samenleving zelf moet komen, die als het even kan geen geld kost, maar die wel kan rekenen op de steun en hulp van de gemeente.

Tot zover mijn deel van de gemeente taakomschrijving, al zal die waarschijnlijk niet door de gemeente Súdwest-Fryslân onderschreven worden. Die gemeente hanteert liever de zeer korte taakomschrijving ‘Zoek het zelf maar uit’. Daardoor dreigt de muziekvereniging C.M.V. Oranje Bolsward op straat komen te staan.

De huur van de huidige oefenruimte is opgezegd. Nu kunnen ze die oefenruimte kopen, maar verenigingen zijn vaak armlastig. Dus moet er via fondsen geld geregeld worden en dat duurt even. Een mooie taak dus voor de gemeente om bij te springen met een renteloze lening. Dan kan de vereniging de financiën in orde maken en krijgt Bolsward een oefenruimte waar meerdere verenigingen baat bij hebben.

Een win-winsituatie dus, maar de gemeente geeft niet thuis. ‘Zoek het zelf maar uit’ is immers de boodschap uit Sneek.

Max van den Broek.