Pupillenmeisjes uit Lollum-Waaksens winnen afdelingswedstrijd

AKKRUM - Het partuur Lisanne Venema, Britt Joustra en Jeldau Koopmans van Kaatsvereniging Meiinoar-Ien te Lollum-Waaksens ging afgelopen zondag, op de eerste afdelingswedstrijd van de pupillenmeisjes, met de eerste prijs naar huis. De wedstrijd werd gehouden in Akkrum.

In de eerste omloop kaatsten ze tegen het partuur van St. Annaparochie 1, met 5-4 en 6-4 wisten ze de winst te behalen. In de tweede omloop bleven ze staan. In de derde omloop kwamen ze Dronrijp 1 tegen, een stevige tegenstander. Met 5-3 en 6-0 wisten ze te winnen. In de finale tegen Beetgum werd de overwinning met 5-1 en 6-4 snel behaald.