Vier jaar durende herinrichting Kazemattenmuseum is afgerond

KORNWERDERZAND - De totale herininrichting van het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand wordt vandaag (vrijdag) afgesloten.

De herinrichting heeft vier jaar geduurd en is uitgevoerd in twee fasen, waarvan de laatste de meest ingrijpende was. Hierin zijn de entree en kassa, het monumentenplein, Duits wachtlokaal bij kazemat IV meegenomen. Verder zijn er deelexposities over thema’s als het verzet, bevrijding en de luchtoorlog rond het IJsselmeer, de wapenkamer, de Atlantikwall en de Koude Oorlog worden getoond.

Bij alle verhaallijnen en thema’s wordt ingezoomd op persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld in kazemat VI het verhaal van soldaat Pronk die onder Duits kanonvuur het omlaag gevallen maskeringsluik voor de kanonkamer met een moker verwijderde. Daardoor kon het kanon weer worden gebruikt. Deze actie leverde Pronk na de oorlog een hoge onderscheiding op.

De openingshandeling wordt verricht door professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij is de oudste zoon van luitenant Mijjer, tijdens de meidagen van 1940 de bevelhebber van de troepen die op Kornwerderzand de zoeklichten bedienden. Hij was vervolgens de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die WO2 overleefde. Zijn verdere militaire carrière leidde tot de rang van generaal-majoor der genie.

Vanaf zaterdag 25 mei is het complete museum weer voor het publiek toegankelijk.