Bezoekers Aylvastate en leerlingen It Leech samen in actie voor WttV

PINGJUM Bezoekers van de dagbesteding van Aylvastate in Witmarsum (onderdeel van Patyna) gingen donderdag met een busje op bezoek bij leerlingen van groep 1, 2 en 3 van basisskoalle It Leech in Pingjum.

Daar werkten de ouderen en de kinderen samen aan materiaal voor de aankleding voor muziek- en kunstfestival Welcome to the Village (WttV), dat op 18, 19, 20 en 21 juli voor de 7e keer plaatsvindt in de Groene Ster bij Leeuwarden. Ook leerlingen van de basisschool in Witmarsum helpen mee. Zij kweken samen met de ouderen plantjes voor het festival. Bij de handwerkclub van Aylvastate is tot en met 15 mei ook gewerkt voor het festival, maar de club heeft nu zomerstop. Ook bewoners van de Patyna-vestigingen Bloemkamp en Teatskehûs maken materiaal om het festival nog mooier te maken, zoals kussens, vlaggetjes, tentjes.

Welcome to the Village wil vier dagen lang het mooiste tijdelijke dorp van de wereld zijn, waarin iedereen welkom is om op zijn of haar manier bij te dragen en mee te doen. Want als dat op het festival kan, kan het in het dorp toch ook?, zo is de gedachte. Welcome to the Village heeft 15 sociale partners die helpen het terrein nog mooier te maken: instellingen als Wil, Talant en Patyna. Het festival gaat over een mentaliteit, over een manier van werken die wordt mogelijk gemaakt door de actieve betrokkenheid van honderden makers, ondernemers, vrijwilligers en instellingen. Het nieuwe locatiehoofd van Aylvastate, Josina van der Schaaf, kent het meedoen met het festival nog van toen ze locatiehoofd in Teatskehûs was, en wilde ook Aylvastate kennis laten maken met het festival. In de centrale hal van Aylvastate staat een tafel waarop bewoners en andere geïnteresseerden kunnen zien hoe ze ook kunnen meedoen.