De kerk van Dedgum straalt weer, zaterdag Open Dag

DEDGUM De kerk van Dedgum is in het afgelopen jaar compleet gerestaureerd. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft er voor ongeveer acht ton in geïnvesteerd. Het resultaat is een fraaie kerkzaal, met dorpshuis-functie, Bêd & Brochje én een uitkijkpunt vanaf de toren. ,,Een bijzonder staaltje herbestemming’’, vindt waarnemend directeur Gerko Last van de stichting. Op zaterdag 25 mei is er van 10.00 tot 16.00 uur een Open Dag voor alle belangstellenden.

De kerk is in 1889 herbouwd. Dit was nodig, omdat de middeleeuwse kerk die door de huidige kerk is vervangen in zeer slechte staat verkeerde, ondanks het feit dat zij tien jaar eerder nog was gerestaureerd. Er kwam geld vrij en het was de bedoeling om een nieuwe impuls te geven aan het geloofsleven van de kleine kerkgemeenschap. Veel is er echter toen van de middeleeuwse kerk niet bewaard gebleven. De meeste bouwfragmenten zijn verloren gegaan, slechts het poortje van Aijvila is overgebracht naar het Fries Museum te Leeuwarden.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken nam de kerk van Dedgum in 2014 over. Last: ,,Het gebouw was destijds wederom in bijzonder slechte staat en werd wel ‘de laatste kerkelijke ruïne van Fryslân’ genoemd.’’ Meteen werd er begonnen met het maken van plannen, in nauw overleg met het dorp.

De grote vraag was: waar zou het dorp behoefte aan hebben? Die vraag werd neergelegd bij Dorpsbelang. Het antwoord was duidelijk: er was geen vergaderlocatie in het dorp en de kerk zou daarvoor geschikt zijn. Deze zou multifunctioneel gebruikt kunnen worden, zoals voor bijvoorbeeld dorpsfeesten, verjaardagpartijen, oud- en nieuw en de nieuwjaarsborrel.

Daarnaast zou de kerk kunnen dienen als slaapplaats. Met een landschap zoals dat van de omgeving van Dedgum, zou het ook leuk zijn als er vanuit de toren over het Friese landschap heen gekeken kon worden. Bij helder weer is daarvandaan zelfs het IJsselmeer te zien.

Onder leiding van Kijlstra Brouwer Architecten werd een restauratie- en herbestemmingsplan ontwikkeld, opnieuw in nauw overleg met het dorp en met Doarpswurk Fryslân. Waarnemend directeur Last: ,,Daarna ging de fondsenwerving van start. De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân waren enthousiast en betaalden mee, evenals een aantal fondsen en donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Binnen afzienbare tijd was het geld beschikbaar, mede dankzij de grote inzet tijdens de fondsenwerving van inwoners van Dedgum.’’

Op donderdag 21 juni 2018 is het werk officieel van start gegaan. Op die dag onthulden voorzitter Jan Balkema van de Plaatselijke Commissie in Dedgum en voorzitter Jan Kersbergen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken het bouwbord.

Het gehele exterieur en interieur werd gerestaureerd. Daarvoor stond de kerk maandenlang in de steigers. Zoveel mogelijk oude materialen werden hergebruikt. Bijzonder aan de herbestemming is dat de kerkzaal 1,5 meter korter is gemaakt. Daarmee werd ruimte gemaakt voor een grotere hal, die tegelijkertijd als vergaderlocatie kan worden gebruikt. Om die muur te verplaatsen moest ook het hele orgel 1,5 meter opschuiven: een ingreep die zonder problemen werd uitgevoerd. In de toren werd een Bêd & Brochje gerealiseerd. Daarvoor was het ook nodig om een toilet te plaatsen. Hiervoor werd buiten de kerk een ‘baarhokje’ gereconstrueerd, waarin nu een toilet zit: een bijzondere knipoog naar het baarhokje dat er ooit stond.

Nu ook de bijzondere loden raampartijen zijn gerestaureerd en het schilderwerk klaar is, staat de kerk van Dedgum er weer prachtig bij. En het mooiste is: de kerk kan daadwerkelijk worden gebruikt.

Niet alleen voor de eredienst, maar ook voor activiteiten van het dorp én als uitkijkpunt voor het Friese landschap. En zo wordt de kerk weer écht van het hele dorp.

De Plaatselijke Commissie van Dedgum nodigt alle belangstellenden uit om op zaterdag 25 mei tijdens de Open Dag de kerk van binnen en van buiten te komen bewonderen.