Wat moet er met de leegstaande school in Burgwerd gebeuren?

BURGWERD De school in Burgwerd staat al vijf jaar leeg. Wat moet er met het pand en het plein gebeuren? Twee ondernemende dorpelingen hebben wel een oplossing. Zij schreven een plan en hopen nu op medewerking van de gemeente.

Gedrieën zitten ze aan de thee in Burgwerd. Pleuny van der Werf en René Dillingh zijn twee ondernemers uit het dorp, Henk Biesheuvel is van de speciaal opgerichte werkgroep om een nieuwe invulling voor de school te vinden. Op tafel ligt een tekening van het stukje Burgwerd rond de oude school.

Het wegkwijnende gebouw heeft een nieuwe impuls nodig. Dat vindt ook de gemeente Súdwest-Fryslân die Dorpsbelang Burgwerd de mogelijkheid bood om met plannen te komen voor het leegstaande terrein.

Er was voorzichtige interesse tot woningbouw, maar toen dat plan niet doorging, grepen de ondernemers hun kans.

Van der Werf, die in haar beweegstudio pilates-les geeft, huurt al een gedeelte van de school en wil dit graag omzetten tot een permanente plek. Dillingh is tatoeëerder en pendelt nu noodgedwongen dagelijks op en neer tussen woonplaats Burgwerd en werkplaats Franeker. ,,Anders blijf ik slepen met mijn spullen”, noemt hij als reden voor een vaste plaats voor zijn tattooshop.

Ze zoeken steun en draagvlak bij dorpsgenoten en vinden dit ook. ,,Het is echt een plan van het dorp”, durft Van der Werf daarom ook wel te stellen. In de tekening is, behalve de ruimtes voor beide ondernemers, ook plaats voor hobbyisten, cursussen of andere dagactiviteiten. Het woord ‘mienskip’ valt regelmatig.

Er is echter een struikelblok. De gemeente wil het schoolgebouw en de naastgelegen groenstrook als één geheel verkopen. Na een kadastrale zoektocht kwam de voorzitter van het dorpsbelang er echter achter dat er sprake is van twee verschillende kavels. Pleuny en René hebben genoeg aan één en kunnen simpelweg ook niet voldoen aan de vraagprijs van de gemeente -160.000 euro- voor beide stukken grond. ,,Die grond is van de gemeenschap”, wijst Biesheuvel op het met bomen omringde grasveld. Daar is volgens hem prima ruimte voor bijvoorbeeld een pluktuin, een kas, bankjes en speeltoestellen.

Ergens is er de angst dat het hele perceel opgekocht wordt door een projectontwikkelaar die weinig tot geen feeling met het dorp heeft.

In het ideale plaatje van de drie -en dus gesteund door de Burgwerders- wordt het schoolgebouw met naastgelegen parkeerterrein eigendom van Pleuny en René en behoudt Súdwest-Fryslân het andere kavel. ,,Wij willen het wel onderhouden”, geeft René nog als boodschap mee. ,,Het is het hart van het dorp. Het wordt tijd dat het hart weer gaat kloppen”, besluit Pleuny.

,,De vragen van de initiatiefnemers zijn bekend bij de gemeente. We beraden ons nu intern op de antwoorden en ons standpunt over de invulling van deze plek in Burgwerd”, reageert woordvoerder Louis Westhof namens de gemeente. ,,Zodra we er uit zijn – de verwachting is dat dit binnenkort het geval is - nemen we eerst contact op met de initiatiefnemers.”