100 jaar Museum Hindeloopen

Hindeloopen - Museum Hindeloopen bestaat 16 juli honderd jaar. Museum Hindeloopen is gevestigd in het oude stadhuis van het Friese Hindeloopen, een Rijksmonument uit 1683.

Het museum is gewijd aan het Hindelooper materieel en immaterieel erfgoed, de collectie is in 1917 geschonken aan de toenmalige gemeente Hindeloopen door Hidde Nijland (1853-1931), verzamelaar die reeds in de negentiende eeuw een collectie op dit gebied aanlegde. Op 16 juli 1919 opende Museum Hindeloopen voor het eerst haar deuren.

Bestuur en directie staan graag stil bij dit jubileum: ,,De ontstaansgeschiedenis van ons museum onderscheidt ons van de vele andere Friese musea. Bovendien: in 2019 zal duidelijk worden wanneer en in welke vorm de ‘vernieuwbouw’ van ons museum plaats zal vinden.”

,,Destijds vond men het de moeite waard om een Hindelooper museum op te richten. Honderd jaar later moet het museum opnieuw laten zien relevant te zijn. De presentatie van Museum Hindeloopen als centrum voor de Hindelooper cultuur en kenniscentrum, wordt gedurende dit jubileumjaar breed uitgedragen. De uitdaging is om onze boodschap voor een zo breed mogelijk publiek aantrekkelijk te maken.”

Wat gaat er gebeuren in Museum Hindeloopen? Op 29 juni opent de zomertentoonstelling ‘Sits. Een wereldproduct in Hindeloopen’. Sits is een handgekleurde katoenen stof die in de 17de eeuw door de VOC naar Nederland werd gehaald. Dit exotische textiel werd al snel toegepast in de Hindelooper kledendracht en het Hindelooper interieur. Ook twee gerestaureerde portretten van Hidde Nijland zijn vanaf dat moment weer in het museum te bewonderen.

In september wordt het jubileum groots gevierd, met een symposium lezingen over kunst, cultuur en erfgoed, een receptie, een kinderprogramma, een straatfestival, en workshops en een speciaal Zomeravondpalet georganiseerd door de Vrienden van Museum Hindeloopen.