Súdwest-Fryslân en Emmaus Koudum komen tot oplossing

KOUDUM - Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân en Janet Metzlar van kringloopwinkel Emmaus in Koudum ondertekenden maandag een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking is bedoeld om meer oude spullen een nieuw leven te geven.

Voortaan kunnen inwoners van Súdwest-Fryslân hun afgedankte waren die geschikt zijn voor hergebruik ook inleveren bij de milieustraat Koudum. Een medewerker van Kringloopwinkel Emmaus beoordeelt ter plekke of de spullen geschikt zijn om te verkopen. Als dat het geval is, zoekt de kringloopwinkel er een nieuwe eigenaar voor. De verkoopopbrengst gaat dan naar een goed doel. Als de spullen niet geschikt zijn, worden ze verwerkt via de milieustraat.

Lees ook: Kringloopwinkel Koudum houdt hoop op voortbestaan

Wethouder Faber roept de inwoners van de gemeente op goed gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid. ,,De samenwerking tussen de gemeente en de kringloopwinkel is een mooie manier om de circulaire economie te stimuleren. Overbodige spullen wisselen van eigenaar. Daardoor hoeven er minder nieuwe spullen gemaakt te worden. Dat is natuurlijk beter voor het milieu.”

Daarmee lijkt een oplossing gevonden tussen beide partijen. Eind vorig jaar uitte het bestuur van Emmaus haar zorgen. De kringloopwinkel zou voortaan zelf moeten opdraaien voor de kosten van niet te verkopen spullen, waar in voorgaande jaren de overgebleven waar kosteloos kon worden gestort in de milieustraat. Emmaus is een niet-commerciële kringloopwinkel die haar winst gebruikt om goede doelen in binnen- en buitenland te steunen. Met de dreigende kosten voor afvalverwerking -destijds geschat op 20.000 euro per jaar- zou er te weinig overblijven om dit in stand te houden. Sluiting hing in de lucht.

Nu is daar een oplossing voor gevonden, door aan ‘de voorkant’ al te beoordelen of spullen mogelijk verkoopbaar zijn of niet.