Meningen verdeeld, maar meerderheid Súdwest geeft fiat aan realisatie De Tiid

BOLSWARD Het hoge woord is er uit: de verbouwing van stadhuis Bolsward tot cultuur historisch centrum De Tiid gaat door. Unaniem was de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân donderdagavond allerminst, maar een meerderheid stemt in met de ver- en nieuwbouw van het monumentale pand. Totale kosten van het project bedragen 12,9 miljoen euro.

De stemming is letterlijk en figuurlijk verdeeld, als de vergadering richting middernacht kruipt. ,,We hebben goud in handen”, spreekt Angeline Kerver (GroenLinks) lovend. Volgens FNP’er Douwe Blom is het plan ,,meer dan een investering in steen”. ,,Het is geen pakhuis, maar een bruisplek.” Mirjam Bakker (D66) heeft het zelfs over een ,,once in a lifetime kans”. ,,Het stadhuis is de afgelopen 400 jaar het middelpunt van de stad geweest. Het moet weer een een functioneel middelpunt worden, niet alleen voor Bolsward maar voor Súdwest-Fryslân. Het moet een etalage zijn van de rijke historie.”

Lees ook: Nieuwe naam en bijgestelde begroting voor stadhuis Bolsward: 'De Tiid' kost 12,9 miljoen

De noodzaak om het stadhuis een nieuwe invulling te geven, wordt door iedereen wel onderschreven. De manier waarop de gelden worden verdeeld en uit welke potjes deze komen, roept meer vragen op.

De jaarlijkse exploitatiesubsidie van 270.000 bijvoorbeeld. Wethouder Stella van Gent gaf in de commissievergadering van twee weken geleden al aan dat dit niet voldoende is om onder meer de drie musea -Het Gysbert Japicxhûs, Titus Brandsma museum en de Oudheidkamer- die samengevoegd worden draaiende te houden, maar dat de rest van de gelden uit ‘andere stromingen’ binnen moet komen, zoals bij andere musea ook het geval is. Ze verwacht zo een verdubbeling van dat bedrag. ,,Er zitten geen losse eindjes aan de exploitatiekosten”, benadrukt ze donderdag nog maar eens.

Een nieuw te vormen stichting wordt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het museale gedeelte. ,,Die stichting wordt primair verantwoordelijk. Als er tekorten zijn, wat wij niet aannemen, dan zullen zij moeten bezuinigen of meer inkomsten moeten genereren.” Daarmee pareert Van Gent de angst van sommige raadsleden dat andere culturele initiatieven in de gemeente de dupe kunnen worden van mogelijke tekorten.

Los van de exploitatie, wordt in het raadsvoorstel ook gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Stijgende bouwkosten en extra duurzaamheidsmaatregelen zorgen er voor dat de totale investering 12,9 miljoen euro bedraagt, daar waar in eerdere plannen 8,5 miljoen voldoende leek.

Van die kostenstijging komt ruim anderhalf miljoen uit de Ontwikkelagenda Bolsward. Die bron is daarmee zo goed als opgedroogd. Debbie Douwes (VVD) vreest dat Bolsward ‘op slot’ komt te zitten, met alle gevolgen voor nieuwe plannen van dien. ,,Hiermee is de pot Bolsward leeg en het risico bestaat dat deze voorlopig leeg blijft.”

Zelfstandig raadslid Klaas Jan Semplonius maakt een uitstap richting Vitaloo. Blijft er bijvoorbeeld geld over voor het zwembad, is één van zijn zorgen. ,,We gebruiken het geld nu voor dit plan”, antwoordt Van Gent, die belooft in juli verder te spreken over het zwembad.

PvdA’er Johan Feenstra is stellig: ,,Wij als Partij van de Arbeid nemen de verantwoordelijkheid om het krediet beschikbaar te stellen voor het HCW. Ik ga uit van vertrouwen, ik geloof ook in de cijfers. Wij zien het grotere belang van deze investering.”

Hij heeft ook een kritische kanttekening met betrekking op de langdurige aanloop van het hele plan: ,,Als het stadhuis in 2021 wordt geopend, heeft het tien jaar leeg gestaan. Dat heeft te lang geduurd.”

Dat beaamt Douwe Attema (CDA), die nog iets harder is in zijn bewoordingen: ,,We moeten ons schamen dat het proces zo lang heeft geduurd.”

De fractie van Attema stemt verdeeld, evenals de VVD en GBTL. ChristenUnie is tegen, net als Lijst de Wind en Lijst Semplonius. De overige partijen stemmen voor, waardoor een meerderheid van 26 tegen 11 ontstaat. Daarmee is het voorstel aangenomen en gaat het plan door.

Als het project volgens planning verloopt, gaat cultuur historisch centrum De Tiid begin 2021 open.