Meerderheid Warns steunt rondweg

Warns is in meerderheid voor de aanleg van een rondweg om het dorp. Dit blijkt uit een enquête uitgezet door het Dorpsbelang. Toch blijft er ook verdeeldheid over het plan, dat al tientallen jaren onderwerp van gesprek is.

Uit de uitslag blijkt dat 64 procent van de inwoners van Warns voor de nieuwe rondweg is. 27 procent stemde tegen. Met 284 ingevulde enquêtes was de opkomst 75 procent. De gemeente gaat de resultaten nu bestuderen en hoopt voor de zomer met een besluit te komen.
 
Focus Súdwest-Fryslân, een initiatief waar ook het Bolswards Nieuwsblad bij aangesloten is, ging naar het verdeelde dorp. Voorstanders wachten al tientallen jaren op de weg, terwijl tegenstanders het verspilling en een verknalling van het landschap vinden.