Nieuwe naam en bijgestelde begroting voor stadhuis Bolsward: 'De Tiid' kost 12,9 miljoen

BOLSWARD Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’. Dat is de naam die het oude stadhuis van Bolsward na de nieuw- en verbouw krijgt. Daarmee wordt afstand gedaan van de werktitel ‘Historisch Centrum Westergo’. Ook de begroting is fors bijgesteld: van 8,5 naar bijna 13 miljoen euro.

Met subtiele symboliek en verwijzingen naar een ver verleden zet cultuurwethouder Stella van Gent de keuze voor de naam kracht bij. Zo is bijvoorbeeld het logo, in de vorm van een zandloper, zichtbaar op de luiken voor de ramen in het monumentale pand.

Van Gent komt ook met een quote die te lezen is op de grote klok in het stadhuis. ‘Tel zorgvuldig de uren welke mijn stem verkondigt, één van die vele zal uw laatste zijn’, citeert ze. In dat geval is het spreekwoord ‘út de tiid’ meer van toepassing, maar een reis ‘troch de tiid’ is een vrolijker gestemde optie. 

Want zo is het immers. Na de grootschalige werkzaamheden (,,dit is het meest majeure project van Súdwest-Fryslân”) moet het historisch centrum dienst doen als museale tijdreis. Onder meer het Gysbert Japicxhûs, het Titus Brandsma Museum en de Oudheidkamer krijgen een plek, evenals het nieuw te bouwen gemeentearchief. 

Het hele plan loopt wel enige vertraging op en valt duurder uit dan de 8,5 miljoen euro die eerst begroot is. ,,We hebben alles nog eens uitgebreid doorgerekend en komen uit op een investering van 12,9 miljoen euro”, vertelt de wethouder. Stijgende bouwkosten en duurzaamheidsmaatregelen noemt Van Gent als belangrijkste redenen voor het verschil. 

Eerder werd al bekend dat de provincie Fryslân 3 miljoen euro bijdraagt en dat de Bolswarder stichtingen goed zijn voor een donatie van 1,25 miljoen euro. De rest van de kosten zijn voor Súdwest. Dit voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover op 9 mei een besluit neemt. Na die vergadering wordt ook de aannemer van het project bekend. De werkzaamheden beginnen nog voor de zomer.

De over-ambitieuze planning om eind 2019 klaar te zijn, is al snel bijgesteld naar begin 2021. Maar dan moet er volgens Van Gent wel een ,,grote culturele toeristische trekpleister” staan. ,,De eerste pleisterplaats na de Afsluitdijk”, is haar wens voor Bolsward. Daar waar het verleden in de tijd verbonden wordt met het heden, zoals de bijbehorende slogan luidt. 

Lees ook: Provincie Fryslân: 3 miljoen voor stadhuis Bolsward

Lees ook: Zo gaat het stadhuis in Bolsward er van binnen uitzien (+video)