Bijzondere gastles voor leerlingen Marne college

BOLSWARD Leerlingen van de 2e klas vmbo op het Marne college kregen vorige week wel een hele bijzondere les als onderdeel van het vak Mens en Maatschappij.

Een aantal gastsprekers vertelde elk hun eigen verhaal over de Tweede Wereldoorlog. De sprekers hebben de oorlog zelf als kind meegemaakt of hun ouders speelden een belangrijke rol. Zo vertelde Harry Stinis (foto) de leerlingen hoe het is om op te groeien als kind van een verzetsdeelnemer. ,,De oorlog is voor een kind eigenlijk niet te begrijpen. Het is zoals het beroemde kinderliedje: ik stond erbij en keek er naar.”

Afdelingsleider Hilbrand Visser omschrijft de ochtenden als ,,waardevol”. ,,Om van mensen een verhaal te horen die de oorlog zelf meegemaakt hebben, dat maakt wel indruk. Dat zij in een heel andere tijd opgroeiden dan nu. De leerlingen hebben een uur lang ademloos geluisterd.”

Het past volgens Visser goed in het lesprogramma in aanloop naar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag