Gemeente Súdwest-Fryslân schenkt geveltuinen aan Hindeloopen

HINDELOOPEN - De gemeente Súdwest-Fryslân hield zaterdag de officiële aftrap van Steenbreek. Steenbreek is een stichting met als motto: ‘Tegel eruit, plant erin’. In de Hindelooper wijk De Stadsweide zijn zaterdag verschillende geveltuinen aangelegd.

Later dit jaar volgen er nog vele andere Steenbreekacties. Zo komt de gemeente met acties om schoolpleinen en voortuinen te vergroenen.

Gemeente stelt grond beschikbaar

Anne Hilarides, een bewoonster uit Hindeloopen, vroeg de gemeente of haar buurt niet wat kon worden vergroend. Zo ontstond het idee voor de geveltuinen. Voor een geveltuin wordt een strook bestrating van de gemeente langs de gevel van de woning weggehaald en geschikt gemaakt voor een tuin met verschillende planten. ,,Wij stellen grond voor de geveltuinen beschikbaar en leggen ze aan. Dat maakt het aantrekkelijk voor inwoners”, zegt wethouder Erik Faber.

Insectvriendelijke planten

In Hindeloopen zijn zaterdag minimaal tien geveltuinen aangelegd. In opdracht van de gemeente legt plaatselijk hoveniersbedrijf JFF Hindeloopen de tuinen aan. De bewoners zorgen zelf voor de planten en het onderhoud.

Veel interesse voor vergroening

Het doel van Stichting Steenbreek is om mensen enthousiast te maken om hun tuin te vergroenen, om zo op de klimaatveranderingen in te kunnen spelen. Het motto is dan ook: ‘Tegel eruit, plant erin’. ,,We staan achter dit motto, omdat het natuurlijk mooier staat en goed voor de insecten is”, zegt wethouder Faber, ,,maar ook omdat inwoners minder snel last van wateroverlast en extreme hitte zullen hebben als er meer groen in de gemeente is.”