Skoalleseize in Easterein krijgt lof van Súdwest-Fryslân

EASTEREIN Stichting De Skoalleseize in Easterein die in het dorp het sportpark beheert en exploiteert, is, zo vindt de gemeente Súdwest-Fryslân, een voorbeeld voor andere sportverenigingen. ,,Heel mooi hoe het dorp en de verenigingen het met elkaar oppakken”, zegt wethouder Gea Wielinga.

Door de grote betrokkenheid en inzet van de stichting en haar vrijwilligers hoeft De Skoalleseize geen beroep te doen op de onderhoudsdienst van de gemeente. ,,Dit is een mooi voorbeeld van ‘Nim it oer’”, zegt de wethouder. ,,Dat is het project waarbij we bekijken of inwoners taken kunnen overnemen die tot dusver door de gemeente werden gedaan. De bewoners krijgen niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de financiële middelen.”

De meeste sportverenigingen in Súdwest-Fryslân betalen de gemeente een vergoeding voor het gebruik van de sportvelden. Voor grasvelden is dat bijvoorbeeld 1200 euro per jaar en voor kunstgrasvelden 2400 euro per jaar. Daar kunnen inkomsten tegenover staan, bijvoorbeeld als een vereniging zelf onderhoudswerk doet.

Met De Skoalleseize is nu afgesproken dat zij niet betaalt voor het gebruik. Ze ontvangt jaarlijks een bedrag van 24.000 euro van de gemeente voor alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden op en om het sportpark, inclusief vervanging van het kunstgrasveld. De stichting heeft alle machines die voor het onderhoud nodig zijn in eigen beheer.

De afspraak vloeit voort uit eerder beleid van de voormalige gemeente Littenseradiel, waarvan Easterein tot 2018 deel uitmaakte. Wielinga: ,,Littenseradiel had de financiën voor de buitensportaccommodaties goed op orde.”