Nieuwbouw Finke op de tocht na terugtrekken Talant

KOUDUM - Frustratie en teleurgesteldheid overheerst nu Talant-Aliade onverwacht heeft besloten om zich terug te trekken uit het nieuwbouwplan van De Finke in Koudum. Ouderenzorgorganisatie Patyna heroverweegt nu de nieuwbouw van het project.

Er wordt gekeken hoe het project verder ingevuld kan worden. Dat kan zijn dat zich een nieuwe partij meldt, het kan zijn dat de plannen in afgeslankte vorm verder gaan of het hele project wordt afgeblazen. Voor de zomer zal er meer duidelijkheid komen over wat er nu precies gaat gebeuren, stelt Christel Pieper van Patyna.

Zorgorganisatie Talant zou in eerste instantie 24 appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking bezetten. Tevens zou een deel van de cliënten deelnemen aan de activiteiten en dagbesteding. In totaal is ruimte voor 40 cliënten van Patyna in het plan.

Door de afnemende wachtlijsten van cliënten komt moederorganisatie Alliade tot dit besluit. Patyna probeert in samenwerking met andere partijen tot een andere invulling te komen. ‘We gaan nu eerst kijken, samen met het dorp, of er andere samenwerkingspartners zijn om zo te proberen het plan overeind te houden’, aldus bestuursvoorzitter Johan Krul van Patyna.

Te groot risico

Talant heeft gedurende vier jaar in de projectgroep gezeten en mee gepraat met alle ontwikkelingen. Ook is een gezamenlijke intentie-overeenkomst getekend. ‘Talant heeft zich tot het uiterste ingespannen om extra aanmeldingen te krijgen, maar dit is helaas niet gelukt. Doorgaan is daardoor voor Talant een te groot risico. Bovendien kan Talant dan de kwaliteit van zorg niet garanderen die we cliënten willen bieden’, zegt bestuurder Wilfred Juurlink van koepelorganisatie Alliade.

Juist de ontwikkeling van de Finke 3.0 is uniek wat betreft de samenwerking tussen meerdere zorgpartijen en met de gemeenschap van Koudum. Krul: ‘We hebben toegewerkt naar een voorziening met zorg-appartementen en gemeenschappelijke ruimten waarbij het verzorgingsgebied van 10.000 mensen mee gediend is.’

Wijk van gebouwen

Het plan van de nieuwbouw van de Finke bestaat niet uit één gebouw, maar een 'wijk' van meerdere gebouwen. Deze opzet zorgt ervoor dat de Finke er niet uit zal zien als een zorgcomplex, maar als een reguliere wijk in Koudum. Centraal middelpunt wordt gevormd door ‘de KAS’, een multifunctioneel gebouw voor activiteiten, eerstelijns behandelaren, dagopvang, een sociaal café en kantoren. In het tot stand komen van ‘de KAS’ hebben dorpsgenoten van Koudum een grote rol gespeeld. Het plan zal in fases worden gebouwd, zodat de huidige bewoners op het terrein van de Finke kunnen blijven wonen. De verwachting is dat de volledige nieuwbouw eind 2021 gereed is.