Positieve reacties op blijspel Fryske Krite

BOLSWARD - De Fryske Krite Boalsert kwam het afgelopen weekend op de planken met het stuk ‘Neat is suver yn de Kringloop’. Een blijspel geschreven door Peter Damen en in het Fries overgezet door Abele Krist.

De try-out was al eerder in de kapel van Bloemkamp, waar vele bewoners van het verpleeghuis naar toe kwamen.

Het stuk werd drie keer opgevoerd. De belangstelling op vrijdagavond viel iets tegen, het matinee op zaterdagmiddag trok veel ouderen en zorgde voor een goed gevulde zaal. De avondvoorstelling was uitverkocht. De reacties vanuit de zaal waren positief.

Het stuk: De koning en koningin komen op bezoek in Bolsward en komen ook een bezoek brengen in de kringloopwinkel. Dat is natuurlijk een publiek geheim en de kringloopwinkel is dan ook in alle staten en de winkel wordt bezocht door verschillende mensen van allerlei soort volk. De manager van de kringloopwinkel heeft de handen vol om alles in goede banen te leiden.

Het geheel stond onder leiding van regisseur Hindrik Heerschop.