Albada Jelgersma Prijs voor Internationaal Dansfestival

BOLSWARD - De organisatie van het Internationaal Dansfestival in Bolsward, ieder jaar tijdens de Heamieldagen, heeft de Albada Jelgersma Prijs ontvangen.

Voorzitter Bas Flapper ontving de oorkunde uit handen van Willemien Vroegindeweij -voorzitter van de Stichting Albada Jelgersma- en wethouder Gea Wielinga. Flapper spreekt van een ,,dubbel gevoel”, aangezien de komende editie van het Dansfestival de laatste zal zijn. Een tekort aan vrijwillgers en gastgezinnen noopt de organisatie tot stoppen. ,,Maar we hebben iedereen toegezegd: we proberen het grandioze festival van afgelopen jaar minstens te evenaren.”

,,De waardering is geweldig”, gaat Flapper in op de onderscheiding. ,,Het voelt hartstikke goed, maar wel dubbel.”

De Albada Jelgersma Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan Bolswarder verenigingen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van kunst en cultuur.